2. Gradsfunktioner | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
I. Teoriopgave: ”Egenskaber ved et andengradspolynomium”.
- Diskriminant:
- Toppunkt:
- Nulpunkt:
- Andengradspolynomium
- Definitionsmængde:
- Nulpunkt:
- Fortegnsvariation:
- Monotoniforhold:
Ekstrema: det er maksimum og minimum
Værdimængde: alle de mulige funktioner på y aksen

II. Praktisk opgave: ”Økonomisk anvendelse”.
Løs følgende opgave sammenhængende.

Uddrag
I må ikke bruge andet undervisningsmateriale end vores e-bog for HHX. GeoGebra må gerne bruges.
Teoriopgave: ”Egenskaber ved et andengradspolynomium”.

Lad f(x)=a∙x^2+b∙x+c være et andengradspolynomium
Definer begreberne diskriminant, toppunkt og nulpunkt, heraf bevis for diskriminantformlen til løsning af en andengradsligning. Beviset er dog frivilligt.

Diskriminant: Det er de tal som er de reelle tal. Det kan beregnes ved hjælp af formlen
D=b^(2-) 4ac

Toppunkt: Toppunkt er parablens højeste eller laveste punkt.
Nulpunkt: Nulpunktet er det sted hvor x værdien skærer i x-aksen.

Hvad kaldes grafen for et andengradspolynomium og gør rede for hvilken betydning a, c og d har grafens beliggenhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu