Indledning
Udtrykket 12-talspige høres jævnligt i medierne. Den bygger på en stereotyp opfattelse af, at der findes en bestemt type piger, der er meget præstationsfokuserede og klarer sig godt, men ikke uden at det har konsekvenser for dem på det personlige plan.

Men hvordan fremstilles det påståede præstationsfokus, hvis man giver taletid til henholdsvis en såkaldt 12-talspige og en pige, der betegner sig selv som en 02-pige? Og hvad betyder det for de to pigers argumentationsform, hvilken sammenhæng deres indlæg bringes i?

Dette undersøges nærmere i en sammenlignede analyse af henholdsvis Sofie Nellemann Kryger: ”Kald mig ikke en af ”de perfekte piger””, og Caroline Thorsfelt: ”Jeg er en 02-pige”. Teksten af Sofie Nellemann Kryger er en kronik, trykt i Information d. 7 juli 2015, mens teksten af Caroline Thorsfelt er et blogindlæg bragt på carolinethorsfeldt.dk d. 25 april 2017.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Et andet synspunkt hun sætter til diskussion er, hvordan drenge og piger bliver behandlet i forhold til deres præstationer. Således skriver hun: ”I min klasse var vi tre, der fik over 11 i gennemsnit, og to af dem var drenge. Men deres præstationer er ikke blevet stigmatiseret. Her er der ingen, der taler om manglende selvværd” (s. 2, l. 52-54).

Her er det tydeligt at se, at hun er utilfreds med den måde, 12-talspiger bliver set på. Hun mener ikke, det er fair, at piger, der får gode karakterer, skal sammenlignes med svage piger med manglende selvværd. I forlængelse af hendes frustration stiller hun læseren det retoriske spørgsmål: ”Hvorfor har vi sådan et stort behov for at tale pigernes præstationer ned og drengenes op” (s. 3, l. 64-66).

Sofie Nellemann Kryger nævner flere gange i teksten den danske Jantelov: ”Kunne vi forsøge at se på pigerne som andet end færdige slutprodukter, der, hvis de ikke allerede er brudt sammen, helt sikkert snart gør det. Forhåbentligt.

Så kan de lære lidt om den raffinerede Jantelov” (s. 2, l. 21-24). Med dette citat mener hun, at den danske Jantelov spiller en stor rolle i kritikken af disse piger. Kryger påstår, at folk er jaloux over, at disse piger klarer sig godt. Dermed bliver kritikerne nødt til at benytte jantelovstanken og udtrykket fra Janteloven: ”Du skal ikke tro, du er noget” for at hævde sig selv og deres holdninger.

Afsender-modtagerforhold er en vigtig faktor i denne kronik. Kronikken er trykt i Information, hvilket tydeliggør, at bladets læsere er akademikere, veluddannede og folk fra de større byer. Information vil have læserne af kronikken til at reflektere over emnet ”12-talspiger”.

Informations målgruppe er højtuddannede, kulturinteresserede og samfundsengagerede læsere, der aktivt bidrager med indsigt og holdninger til avisen og i samfundsdebatten generelt. Formentligt kommer Sofie Nellemann Kryger således selv fra en akademisk familie med veluddannede og reflekterede forældre, et miljø, hvor det, at få en videregående uddannelse på højt niveau, er en værdi.