Indledning
I de senere år er begrebet 12-talspigen blevet diskuteret i medierne.

Begrebet 12-talspigen, kan, hos nogle, godt være forvirrende, om hvad begrebet helt konkret betyder og dækker over. Flere unge piger føler det i dag, som et nedladende begreb, der er med til at definere dem og deres identitet.

Dorte Ågård, der er ph.d. ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, fortæller, at for nogle piger handler det ikke længere om læringen og det faglige, men mere om at blive bekræftet igennem deres karakterer.

I takt med at disse ”12- talspiger” sætter baren højt for selv, kan det i flere tilfælde føre til stress og en angst for ikke at blive ved med at præstere på et højt nok niveau. Samfundet spiller en stor rolle i denne debat, da de høje adgangskrav på diverse uddannelser påvirker 12-talspigernes adfærd.

Når vi i dag lever i en konkurrencestatspræget samfund, kan det unødvendige pres, som nogle af de unge piger ligger på sig selv, være svært at komme af med når presset og målet, om at præstere bedst muligt, er blevet internaliseret.

Uddrag
I kronikken ”Kald mig ikke en af ”de perfekte piger” skrevet af Sofie Nellemann Kryger, sætter hun fokus på den stigmatisering og generalisering, der sker når piger med et højt snit bliver set som det, at have lavt selvværd.

Sofie mener altså, at der er blevet bygget en forvrænget tankegang op omkring piger, der klarer sig godt i gymnasiet.

Hun synes det er ærgerligt, at hun skal ses ”ned på” grundet det store fokus, hun har valgt at ligge i det faglige, i modsætning til nogle af hendes klassekammerater, hvor det er blevet en selvfølge og en norm, der nærmest er blevet internaliseret, hvor det ikke gør noget, at sidde på bagerst række og spille computer.

At prioritere det sociale frem for det faglige er næsten blevet mere essentielt hos de unge i dag, samt at skabe et godt ry om sig selv. ”Men desværre virker det lidt som om, at det er meget sejere ikke at knokle. Vi sætter baren virkelig lavt, når det er mere socialt acceptabelt, at sidde og spille tetris på bagerste række, end at interessere sig for det faglige stof.”