Vitalkapicitet og iltoptagelseshastighed | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Vitalkapicitet
Opgave 1: Beskriv de faglige argumenter der kan underbygge gymnasieklassens hypotese

Opgave 2: forklar, hvordan man i praksis kan måle vitalkapaciteten

Opgave 3: Afbild datasættene i Figur 1 for henholdsvis drenge og piger med Vitalkapicitet som funktion af højde

Opgave 4: vurder hypotesen om at der er korrelation mellem højde og Vitalkapicitet på baggrund af resultaterne i figur 1 og din afbildning

Opgave 5: Giv forslag til hvorfor alderen kan have indflydelse på vitalkapaciteten.

Iltoptagelseshastighed
Opgave 1: forklar hvordan man eksperimentelt kan bestemme en persons lungeventilation

Opgave 2: forklar hvordan kroppen kan øge lungeventilationen i forbindelse med øget arbejdsintensitet inddrag figur 2

Opgave 3: forklar resultaterne vist i figur 1

Opgave 4: angiv hvilken af de 3 forsøgspersoner der har den bedste kondition, begrund dit svar

Opgave 5: diskuter hvilken betydning bloddonation kan have for idrætsudøvere som fx motionsløbere og motionscykelryttere.

Uddrag
Vitalkapaciteten er lungernes maksimale udåndingsrumfang. Lungernes rumfang er bestemt af kroppens størrelse og primært højden.

Hvis man for eksempel er en høj person og ens krop er større end en lille persons krop og derfor har de højre og stører personer også har stører lunger. Lungernes rumfang er biologisk arvet, altså genetisk, det kan ikke ændres.

---

Når man bliver ældre, ville Vitalkapiciteten falde. Det gør det fordi muskulaturen og brystkassens bevægelighed aftager med alderen.

I forbindelse med at ens muskelkraft bliver mindre ville det resultere i at man gjorde færre ting selv som kan lede til at man kommer i dårligere form.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu