Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør for, hvilken ejer form Ole Olsen bør vælge, hvis han vil følge sin revisors anbefaling.

1.2
Beregn, hvor meget den årlige omsætning i den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler mindst skal udgøre, for at det er lønsomt at oprette afdelingen.

1.3
Diskuter, om Ole Olsen skal etablere den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler.

2.1
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.

2.3
Forklar hvordan de nye afskrivninger påvirker Cbrain A/S’ likviditet.

2.4
Vurder hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Cbrain A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Uddrag
Ud af de 4 ejer former enkeltmandsvirksomhed, interessentskab (I/S), aktieselskab (A/S) og anpartsselskab (ApS) kan Ole Olsen vælge imellem enkeltmandsvirksomhed og anpartsselskab.

Der er også ejer formen Personligt ejet mindre virksomhed (PMV) men for at have denne ejer form skal selskabet blandt andet omsætte for mindre end 50.000 kr. om året og det gør Ole ikke.