Virksomhedstyper | Noter Afsætning

Indholdsfortegnelse
Afsætning:
- Virksomhedstyper:
- Ide, vision og mål
- Omverdensmodellen: Den afhængige og uafhængige verden:
- Markedsanalyse
2. Den interne situation
- Virksomhedskarakteristik:
- Konkurrencedygtighed
- Kernekompetence:
- Konkurrencemæssig fordel:
- Kritiske succesfaktorer: (KSF)
- Forretningsmodeller
- Business model Canvas Forklaring
- Værdikæder:
- SW-opstilling:
- De 4 p’er:
3. Den eksterne situation
- OT-opstillingen
- PESTEL analyse
4. Konkurrenceforhold
- Markedskarakteristik
- Konsument- og producentmarkedet, mellemhandlermarkedet
- Konsumentmarkedet / Business to consumer (B-t-C)
- Producentmarkedet / Business to business (B-t-B)
- Handel mellem private / Consumer to consumer (C-t-C)
- Konsumentenheden afhænger af, hvad hvilket produkt den sælger!
- Konkurrentidentifikation
- Snæver konkurrence:
- Bred konkurrence:
Porter's five forces
- Markedsandel og præferencer
- Markedsandelen: hvor stor en andel af den samlede efterspørgslen på markedet, den enkelte virksomhed har. (den markedsandel, der er opnået)
- Præferencer på markedet
- Årsager til præferencer:
- konkurrenceformer
- Brancheforhold
Købsadfærd
- Købsbeslutningprocessen:
- Købemotiver
- Det funktionelle købemotiv
- Sociale Købsmotiver
- Bandwagon:
- Snob:
- Veblen:
- Thrifty:
- SOR - Modellen
- Behov
- Behovspyramiden af Abraham Maslow.
- Effektivt og latent behov
- Købstyper og købsadfærdstyper
- Købstyper:
- Købsadfærdstyper:
- Kompleks købsadfærd
- Dissonansreducerende købsadfærd
- Variationssøgende købsadfærd
- Rutinemæssig købsadfærd
- Køberoller

Uddrag
Definition: Afsætning betyder en virksomheds salg af varer og tjenesteydelser, og faget beskæftiger sig med de aktiviteter, der knytter sig til det at udbyde en vare eller tjenesteydelse på et marked.

Virksomhedstyper:
Produktionsvirksomheder fremstiller fysiske produkter. Råvarer og andre materialer indkøbes og forarbejdes til færdigvarer

der herefter sælges til kunderne. Målet i en produktionsvirksomhed er at fremstille produkterne i den rette kvalitet til lavest mulige omkostninger samt at levere varer til kunderne.

Handelsvirksomheder indkøber varer som videresælges i uændret form. Dvs. en detailvirksomhed, som ikke selv producerer varer, men indkøber varer hos leverandører. Fx. Matas, netto

Servicevirksomheder fremstiller og sælger serviceydelser og udfører dermed en række arbejdsopgaver for kunderne.

Serviceydelser kan fx være et abonnement til et fitnesscenter, en biografbillet eller et tandlægebesøg.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu