Virksomhedsøkonomi | Matas, Shadow, Candles and Lights, CARE

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 – Virksomhedsanalyse
1.1 - Vurder, hvilken vækststrategi Matas A/S benyttede i forbindelse med opstart af konceptet StyleBox By Matas, jf. pressemeddelelsen ”StyleBox By Matas”. (5%)

1.2 - Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Matas A/S for årene 2010/11 til 2012/13 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og det interne materiale. (25%)

1.3 - Vurder hvorledes Matas A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012/13 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. (5%)

1.4 - Udarbejd en SWOT-analyse for Matas A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale og svarene på spørgsmål 1.1-1.3. (10%)

Opgave 2 – Virksomhedens rapportering
2.1 - Opstil en2. funktionsopdelt resultatopgørelse for 2013. Der skal ikke udarbejdes noter (5%)

2.2 - Forklar, hvorfor lokaleomkostninger optræder i saldobalancen med både kontonummer 2210, 3210 og 4210. (5%)

2.3 - Redegør for, hvad der kan være årsag til, at egenkapitalen pr. 31.12.2013 er lavere end egenkapitalen pr. 1.1.2013. (5%)

Opgave 3 – Distributionsstyring
3.1 - Beregn og vurder, hvilken transportform der er økonomisk fordelagtig (5%)

3.2 - Beregn hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige gode (5%)

3.3 - Diskuter hvordan den logistiske effektivitet et vil blive påvirket, hvis Candles and Lights ApS skifter fra skibstransport til flytransport (5%)

Opgave 4 – Kalkulation og indtjening
4.1 - Beregn de variable enhedsomkostninger for alarmen CARE (5%)

4.2 - Beregn salgsprisen, hvis dækningsgraden på 40 % skal opnås (5%)

4.3 - Vurder hvor mange CARE alarmer der årligt skal afsættes for, at omkostningerne til markedsføring bliver dækket (5%)

4.4 - Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden for CARE, hvis forsikringspræmien stiger til 3 % af indkøbsprisen (5%)

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Virksomhedsanalyse 3
Opgave 2 – Virksomhedens rapportering 7
Opgave 3 – Distributionsstyring 9
Opgave 4 – Kalkulation og indtjening 12

Uddrag
Virksomheden Matas, står stærkt på mange forskellige punkter. De har et stærkt brand, hvilket gør at de har en stor kendskabsgrad og på den måde, kender mange folk til Matas. Kendskabet til Matas har i de seneste år medført stor succes, hvad der angår deres kunde klub, Club Matas.

Derudover har Matas i løber af de seneste år opnået en høj indtjeningsevne.

Virksomheden er lidt usikkert placeret i forhold til deres finansiering, hvilket skyldes en tidligere høj gældsættelse, som man prøver at nedsætte. Dette har været med til at påvirke soliditetsgraden og likviditetsgraden positivt, i de seneste år. Soliditetsgraden ligger på et tilfredsstillende niveau, men likviditetsgraden ligger lidt lavere end hvad man anser for at være på et godt niveau.

Matas har mulighed for yderligere at forstærke Matas position på det danske marked. Dette kan de gøre ved fx at sælge skønhedsprodukter til mænd, da det har været efterspurgt i de seneste år. Hvis Matas begyndte på denne mulighed, ville de også få øget deres målgruppe.

Onlinesalget bliver også ved med at vokse, hvilket kan ses, da de har oplevet en stigning på 100% i onlinesalget i de seneste år. Onlinesalget kan også være en trussel for virksomheden, da de ville have flere konkurrenter at skulle konkurrere med.

Det kunne være konkurrenter der vil have nemmere ved at træde ind på markedet, da de ikke skal betale en masse omkostninger til fysiske butikker, såsom, personaleomkostninger, husleje, m.m.

Virksomheder som Sephora er ved at træde ind på det danske marked og har ønsker om at udbrede sig rundt omkring i landet, hvilket vil være en trussel for Matas. Da der allerede er hård konkurrence på det danske marked, ville man skulle benytte en del ressourcer på at udkonkurrere nye konkurrenter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu