CARE | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 2

2.1 Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2013. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag 4 er en skabelon til resultatopgørelsen.
2.2 Forklar, hvorfor lokaleomkostninger optræder i saldobalancen med både kontonummer 2210, 3210 og 4210.
2.3 Redegør for, hvad der kan være årsag til, at egenkapitalen pr. 31.12.2013 er lavere end egenkapitalen pr. 1.1.2013.

Opgave 4

4.1 Beregn de variable enhedsomkostninger for alarmen CARE. De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.
4.2 Beregn salgsprisen, hvis dækningsgraden på 40 % skal opnås.
4.3 Vurder, hvor mange alarmer CARE der årligt skal afsættes for, at omkostningerne til markedsføring bliver dækket.
4.4 Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for CARE, hvis forsikringspræmien stiger til 3 % af indkøbsprisen.

Uddrag
Lokaleomkostninger optræder i saldobalancen med de nævnte kontonumre (2210, 3210 og 4210), da lokaleomkostningerne både er til produktionsafdelingen, administrationsafdelingen, men også distributionsafdelingen. Den er funktionsopdelt, og derfor er det åbenlyst, at der skal være et kontonummer, til alle i afdelingens lokaleomkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu