Indholdsfortegnelse
1. Redegør for, hvorfor det er meget vigtigt for JYSK, at kende deres målgruppe godt.

2. Gennemfør en segmentering og fastlæg ved hjælp af SMOK, den primære målgruppe for JYSK.
- Fase 4. Valg af operation målgruppe.
- Fase 5. Lav en operationel beskrivelse af den valgte målgruppe

3. Beskriv den operationelle målgruppe grundigt ud fra segmenteringskriterierne du har anvendt i spg 2.

4. Udarbejd en grundig redegørelse for købsadfærden hos den primære målgruppe.

Uddrag
Det er altid vigtigt for en virksomhed at kende sin målgruppe. Når virksomheden kender sin målgruppe, kan man tilpasse markedsføringsstrategien, så den passer til målgruppen.

JYSK er et tilfælde hvor de har en meget bred målgruppe. Som JYSK’ marketings direktør siger, så er de en virksomhed som prøver at ramme alle aldre.

JYSK er dog stadig en handelsvirksomhed som sælger boliginteriør, så de prøver at ramme alle der skal have nyt til køkkenet, teenagerværelset, børneværelset eller stuen.

Deres primære målgruppe, er alle i aldrene 19-50 år. De segmenterer derfor ikke særligt meget ift. Hvad man som virksomhed kan gøre for at indsnævre sin målgruppe.

---

I segment 2 og segment 3, dækker aldrene 21-60. Den aldersgruppe er de individer der oftest handler ind til boligen. Tager man f.eks. segment 1 som er alderen 15-20, er det ikke lige så ofte at de handler interiør ind til deres bolig.

Segment 2 og 3 ligner som sagt meget hinanden i deres købsvaner, forbrugshyppighed og forandringsvillighed. F.eks. kan nå ud til begge segmenter via online annoncering og tilbudsaviser.