Viking AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.2 Vurder, hvilke vækststrategier VIKING A/S anvender.

Opgave 3
3.1 Bestem det antal meter SR-1 og SR-2, der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

3.2 Beregn det samlede dækningsbidrag, som SOLID A/S opnår ved den optimale kombination af SR-1 og SR-2. Se spørgsmål 3.1.

3.3 Vurder, om det er lønsomt for SOLID A/S at overføre 30.000 m syntetisk snor fra virksomhedens andre afdelinger til produktion af SR-1 og SR-2.

Opgave 4
4.1 Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2020 i bilag 6.

4.2 Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for 2020 i bilag 6.

4.3 Forklar, hvordan Safety A/S kan have problemer med likviditeten, selvom omsætningen er

4.4 Vurder, om den ønskede forhøjelse af kassekreditten er tilstrækkelig til de planlagte aktiviteter i 2020.

Uddrag
1.2 Vurder, hvilke vækststrategier VIKING A/S anvender.
VIKING A/S benytter sig af en række forskellige vækststrategier, herunder bl.a. Markedspenetrering, produktudvikling, markedsudvikling og horisontal integration.

Markedspenetrering, her har VIKING A/S forbedret deres serviceforretning, hvor der er blevet vundet markedsandele på kernemarkeder. Dette har skabt vækst, på deres nuværende marked, med de samme produkter.

Markedsudvikling, Virksomheden har leget med tanken om at gå ind på det russiske marked.

Dog er der en del komplikationer ved dette, da det er et kæmpe geografisk område og der er sprogbarriere både skriftligt og mundtligt. Det er de samme produkter de vil benytte, men på et nyt marked.

Produktudvikling, benyttes ved at der er blevet udviklet en nyt banebrydende evakueringsløsning, Life Craft, som vil være med til at skabe bedre sikkerhed på vandet og Off-shore. Dette er samme marked med nyt produkt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu