Vi må ud at rejse igen hurtigt | Analyse | Søren Friis Larsen

Indledning
Coronakrisen over en længere periode påvirket menneskeheden og danskernes demokratiske samfund. En skræmmende uvidenhed og manglende indsigt på krisens konsekvenser har særligt dannet spekulationer i den danske befolkning.

Individets nærvær og dynamik har været et manglende og snarere forglemt element i hverdagen. Men har vi i virkeligheden brug for at rejse igen eller nærmere brug for at kunne rejse os igen?

Dette er i sin undren et spørgsmål, som rådgiveren Søren Friis Larsen både på seriøs og humoristisk vis sig danner skeptiske eftertanker om i kronikken ”Vi må ud at rejse igen – hurtigt”, som er skrevet og udgivet den 9. februar 2021 i Politiken.

Uddrag
I citeringen ovenfor klargøres modtageren ved den særligt valgte sammentilstand ”os danskere”. Det står derfor klart, at de danske borgere bør fænges allerede i kronikkens begyndelse.

Det stærkt prægede ordvalg af ”Vi” og ”Os” danner en opmærksomhedsvækkende følelse af at blive talt direkte til, snarere som om kronikken kunne udfoldes til en slags opfordring eller tale.

Det er derfor særligt interessant og væsentligt at kigge på appelformerne, da de dels vækker opmærksomhed og følelser frem hos modtageren.

Særligt for denne kronik kan der skelnes mellem alle tre appelformer. Etosappellen fremkommer, idet Søren Friis Larsen ikke er velkendt for læseren.

Han fremstår som en pålidelig skribent ved sit brug af etos, idet han som belæg for sin argumentation udøver en menneskelig klogskab og velvilje over for modtageren.

Det bliver da tydeliggjort, at han gør sig forsøg på at fremstå ekspertlig i sine mange udsigelser fra virkelige begivenheder, som også på retorisk vis kaldes allusioner.

Allusionerne fremkommer gennem hele kronikkens opbygning og er et særligt træk for etosappellen. Eksemplerne ses, når Søren Friis Larsen refererer til danske nationale storheder som H.C Andersen og Kierkegaard.

Derudover fremkommer allusionerne også i kronikkens henvisning til den danske statsminister, Mette Frederiksen. Eller ”Mette-mor”, som hun i lidt humoristiske og ironiske træk bliver kaldt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu