Friis Holm | Analyse | 12 i karakter

Indledning
Friis Holms produkter har i høj grad et ubenyttet afsætningspotentiale, i kraft af deres unikke chokolade i verdensklasse, som differentier sig på samtlige kvalitetsparametre sammenlignet med virksomhedens konkurrenter på det danske Premium chokolademarked.

Friis Holm har i den forbindelse budgetteret med 500.000 kr. Til en marketingplan, som har til formål at forbedre nøgletallene og skabe vækst for virksomheden.

Denne marketingplan er lavet med udgangspunkt i det danske Premium chokolademarked med en tidsramme på et år, hvor virksomheden skal opnå en række virksomhedsmål, som er stillet, der indbefatter en forøget kendskabsgrad, flere og større mellemhandlere samt en ROMI på 1,25.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse: 1
Indledning 2
Metodeafsnit 2
Forretningsmodel 2
Opsamling på situationsanalysen 3
De vigtigste elementer af marketingplanen 4
Diskussion af udvalgte elementer af marketingplanen 5
Konklusion 6
Bilag 1- Værdikædeanalyse 7
Bilag 2- BMC 10
Bilag 3 - Porters 5 Forces 12
Bilag 4- PESTEL-Modellen 18
Bilag 5- SMUK-Modellen og segmentering 20
Bilag 6- Købsadfærdsanalyse 24
Bilag 7- Økonomiske mål 29
Bilag 8 - Hovedstrategier 29
Bilag 9- Marketingmix 33
Bilag 10 – Handlingsplan 39
Bilag 11 – Budgettering 40
Bilag 12- SWOT 41
Bilag 13 - Økonomiske forhold 2015-2019 42
Kildeliste: 42

Uddrag
I den brede konkurrence på chokolademarkedet i Danmark finder man større virksomheder som Mondelez internationel og Toms med deres brands Anthon Bjerg, Guldbarre og Marabou, førende på markedet målt i markedsandele.

Disse virksomheder og deres strategier samt målgrupper og produkter kan hovedsageligt defineres som værende samme produktkategori som Friis holm, men ikke samme produkt til samme målgruppe.

Nedenstående tabel fra euromoniter viser via funktionen brand shares fordelingen af markedsandele blandt virksomhedernes brands på markedet Chocolate and confectionary in Denmark.

Her fremgår det at Marabou besidder den største markedsandel med 9,5% og positionerer sig derfor som markedsleder, mens Toms, som er en del af Toms Gruppen A/S placerer sig som markedsudfordrer med en markedsandel på 6,9% efterfulgt af Anton Berg, som besidder 6,6%

der også er en del af Toms Gruppen A/S. I chokoladebranchen samlet set er Toms Gruppen A/S markedsleder med en markedsandel på 21,6%, efterfulgt af markedsudfordreren Mondelez International Inc med en markedsandel på 11,6%.

De følgende virksomheder er heraf virksomheder som Mars, Carletti, Rittersport, Nestlé osv., som fungerer som henholdsvis markedsudfordrere og markedsfølgere.

Chokoladebranchen i det brede billede er generelt set præget af konkurrence på prisniveau og produktsortiment med store spillere som beskrevet i overstående

men også mindre virksomheder som Ritter Sport, Carletti og mange andre små virksomheder som illustreret i figur 2. Således defineres markedet indenfor udbydere af samme produktkategori som Friis holm, til at være Monopolistisk konkurrence.

Som nedenstående graf illustrerer (se figur 3), er chokoladebranchen vækstet gennemsnitteligt 1,7% pr. år fra 2006 til 2020, hvoraf den største vækst forekom i 2014 med en vækst i salget af chokolade på hele 5,2%.

Ifølge euromoniter vil branchen fortsætte sin vækst med 2-3% mellem 2020 og 2025, hvilket er positivt for de etablerede virksomheder i branchen.

I den snævre konkurrence med Friis Holm ligger der derimod mindre virksomheder som Summerbird, Valrhona og Barú, hvilket alle er virksomheder

der producerer Premium chokolade og herved differentierer sig på kvaliteten af deres produkter, hvilket på denne måde udnytte de heterogene præferenceforhold på markedet.

Friis Holms koncept vedrørende kvalitet og prisniveau er nærmest unikt for det danske marked (som fremgår af positioneringskortet i markedsstrategien), hvilket betyder at virksomhederne i den snævre konkurrence får en mindre betydning.

Virksomheden, som minder mest om Friis Holm på det danske marked målt på kvalitet og pris vurderes til at være Summerbird.

Dog ser Summerbirds økonomi helt anderledes med en bruttofortjeneste på ca. 58 millioner i 2019 mod Friis Holms 0,75 millioner i samme år, hvilket indikerer markedsandelene for Premium chokolademarkedet.

Informationerne vedrørende konkurrencen på det Premium marked er begrænsede og der er derfor udnyttet en alternativ metode ved at kigge på Friis holms distributører for at finde de nærmeste konkurrenter.

Heraf bemærkes det at Summerbirds produkter i høj grad er hyppigst forekommende på de distributionskanaler, hvor Friis Holm også opererer. Herefter var udbuddet af Friis Holms, Barú’s og Valrhonas produkter mindre fremtrædende.

Således kan det på baggrund af overstående formodes at konkurrencesituationen for Premium chokolademarkedet er differentieret delvist monopol.

Derudover kan det nævnes at analyser peger på at globalt set vil markedet for Premium chokolade vækste forholdsvist meget. Lige nu udgør Premium chokolade 2% af chokoladebranchen, men forventes at stige til 15%.

Danske forbrugere er villige til at betale ekstra for delikatesse/niche produkter, hvilket fremgår af denne analyse, hvor Friis holms konkurrent Summerbird nævnes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu