Velfærdsstaten | DHO

Indledning
I Danmark har vi en velfærdsstat, som er en statsform, som sikrer at alle borgere har nogle grundlæggende sociale rettigheder.

Velfærdsstaten fungerer på den måde, at vi borgere afgiver noget af vores ”frihed”, for til gengæld at modtage offentlige ydelser og tryghed fra samfundet.

Et eksempel herpå forekommer når vi borgere betaler en vis procentdel som skat til staten af vores indkomst – til gengæld producere staten nogle velfærdsgoder til os, såsom økonomisk sikring af borgere ved sygdom, ulykker, alderdom eller arbejdsløshed, hvilket bliver betragtet som velfærdsstatens kerneydelser.

Derudover er velfærdsstaten også skyld i en række offentlige ydelser og overførselsindkomster, såsom gratis undervisning, SU til folk under uddannelse, gratis lægebehandling, sygedagpenge, barselspenge, kontanthjælp osv. - men sådan har det ikke altid været, og derfor har denne opgave til formål at undersøge udviklingen af velfærdsstaten i Danmark.

Opgaven vil indeholde en redegørelse for nogle af de centrale begivenheder, der førte til udviklingen af velfærdsstaten.

Derefter vil der være en analyse og undersøgelse af hvordan man i begyndelsen af 1900-tallet forholdt sig til spørgsmålet om offentlig forsørgelse, ved brugen af to kilder.

Til sidst vil der fremgå en diskussion og vurdering om i hvilken grad holdningen til individets og samfundets ansvar for fattigdom har ændret sig fra hhv. starten af 1900 og til i dag vha. to valgvideoer.

Indholdsfortegnelse
Indledning………………………………………1
Redegørelse……………………………………2
Analyse……………………………………………3
Diskussion og vurdering…………………5
Konklusion………………………………………6
Literaturliste……………………………………7

Uddrag
I dette afsnit vil der være en analyse af hvordan man i begyndelsen af 1900-tallet forholdt sig til spørgsmålet om offentlig forsørgelse vha. to artikler med forskellige holdninger.

I starten af 1900-tallet, som var velfærdsstatens tidlige stadie, blev spørgsmålet om offentlig forsørgelse en stor debat mellem de forskellige politiske partier.

En af dem som ikke gik ind for spøgsmålet om offentlig forsørgelse og var yderst utilfreds, var den konservative præst, Jacob Knudsen. Knudsen gav i ”livsfilosofi” (1908), udtryk for sine negative holdninger til offentlig forsørgelse i samfundet:

”Det er jo nu således ordnet i en moderne stat, at når en mand blot vil opgive sin ære som selvstændigt, uafhængigt, selvhjulpent menneske, så har han ingen nød, så er han sikker på at blive forsørget indtil sin død”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu