Velfærdssamfundets fremtid | 10 i karakter

Indledning
Jeg har valgt at beskæftige mig med emnet ”Velfærdssamfundets fremtid”, da Danmark er kendetegnet ved at være det bedste velfærdssamfund i verden.

Det sørger nemlig for, at dets borgere får adgang til en række ydelser og ”gratis” service. Men hvor længe vil det vare?

Man ved jo, at det står over for en del udfordringer, og der har derfor været en del politiske reformer på det sidste for at vedligeholde velfærdssamfundet.

Jeg vil undersøge, hvilke udfordringer velfærdsstaten står over for, samt hvilke løsninger, der findes. Jeg vil ligeledes undersøge fordelene og ulemperne ved de eventuelle løsninger, der findes.

Til sidst vil jeg perspektivere til USA´s velfærdssamfund, som er ret forskellig fra det danske. Her vil jeg også komme nærmere på, hvilke fordele og ulemper det medfører.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Velfærdsmodeller 3
Den danske velfærdsmodel 4
Historien bag velfærdssamfundet i Danmark 5
Fordele og ulemper ved den universelle velfærdsmodel 5
Den danske velfærdssamfunds udfordringer 5
De politiske reformer 6
Løsningen til udfordringerne 7
Danmark i forhold til USA 8
Konklusion 9
Kildehenvisning… 10
Illustrationer 10
Bilag 1 11
Bilag 2 12
Bilag 3 13

Uddrag
I Danmark har vi den universelle velfærdsmodel, hvor borgerne er meget sikret. Ifølge denne model har staten som sagt den største rolle. Staten sikrer i en høj grad alle dens borgere velfærd igennem serviceydelser og omfordeling via skatten.

Man siger også, at staten sørger for os fra vugge til grav. Det skyldes, at den sørger for os fra en lille alder ved at gøre det muligt for os at benytte os af de offentlige institutioner, hvor der betales tilskud til forældrene.

Den giver os også gratis adgang til skoler og uddannelsessteder. Udover det sørger den for at give os gratis service såsom lægebesøg og indlæggelser på sygehuse.

Alt dette uanset hvilken social-klasse man tilhører. Desuden sørger den danske stat for en række sociale ydelser som for eksempel børnepenge til alle børnefamilier, kontanthjælp til de arbejdsløse, boligstøtte, pension m.m.

De ældre har ligeledes mulighed for at få gratis hjemmepleje eller komme i et plejehjem, hvor de kan blive passet.

Selv hvis man ikke har råd begravelsesudgifter, så sørger staten for dette.2 Men for at staten skal kunne garantere for alle disse gratis servicer og sociale ydelser, så skal der betales en ”høj” skatteprocent på omkring 38%.

---

Den danske velfærdsmodel har en lang historie bag sig og opstod ikke fra den ene dag til den anden. Grundet industrialiseringen og den liberalistiske tankegang, der var i slutningen af 1800-tallet, blev arbejderne udnyttet og skulle finde sig i elendige løn- og arbejdsvilkår.

De danske arbejdere hørte om Marx´ tanker og dannede en arbejderbevægelse, der så dannede Socialdemokratiet. I de følgende år blev der etableret ordninger til økonomisk sikring af borgerne i tilfælde af ulykke, sygdom, alderdom og arbejdsløshed.

Disse ordninger udviklede sig med tiden. Dog var det velfærdsstatens guldalder i 1950`erne og 1960´erne, hvor det ikke længere var kun de trængende, der skulle have gavn af de økonomiske sikringer.

I stedet skulle der være en universel velfærdsstat med velfærd for alle. Symbolet herpå var indførelsen af folkepension til alle i 1956.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu