Velfærd | International økonomi

Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for de tre velfærdsmodeller og inddrag bl.a. Velfærdstrekanten

2. Analysér bilag 1 – Indkomst idet du sammenligner de tre gruppers indkomstforhold både i forhold til hinanden og i forhold til årstal. Perspektiver til bilag 2 – Ginikoefficient. Inddrag om muligt også din viden om Lorenz-kurver.

3. Læs artiklen: Trods lavere skat betaler de rigeste danskere en stigende del af velfærden”, Berlingske d. 23. Januar 2020 (bilag 3). Hvad menes der med udsagnet: “Man kan sige, at vi har justeret nogle ting for at følge med i udviklingen. Men vi har gjort det uden at afmontere vores samfundsmodel”.

4. Fremhæv problemstillingerne i samme tekst: “Trods lavere skat betaler de rigeste danskere en stigende del af velfærden”, Berlingske d. 23. Januar 2020 (bilag 3). Perspektiver til din besvarelse i opgave 2 og 3.


5. I denne opgave arbejder Du som konsulent for vores Minister for Sundhed og Ældre, Magnus Heunicke. Han skal som Minister til sit første udvalgsmøde i Sundheds- og ældreudvalget. Din opgave går ud på, at skrive et notat, som kan sætte Martin Heunicke ind i de aktuelle problemstillinger for Danmark på sundheds- og ældreområdet.

Derudover ønsker Ministeren anbefalinger til, hvorledes arbejdsmarkedspolitikken og erhvervspolitikken kan bruges for at mindske problemstillingerne på området for sundhed og ældre.

Find og underbyg problemstillingerne vha. statistisk materiale fra Danmark i tal 2019, Danmarks Statistik (udvælg det du finder relevant). Brug også artiklen: Sundhedsforsker: Forskellen på folks sundhed er en stor uretfærdighed, Information d. 30. September 2019 (se bilag 4). Find selv andet materiale evt. på ae.dk, Cepos.dk, Infomedia, Danmarks Statistik mv. (husk at opgive kilder).

Uddrag
Analysen af de tre grupperes indkomstforhold er meget anderledes i forhold til hinanden og årstallet.

Tages der udgangspunkt i lønmodtagere i alt, er det tydeligt at se, der er sket en udvikling, da lønmodtagerne har fået højere disponibel indkomst gennem de sidste 18 år. Den største udvikling finde dog sted ved decil 9. og decil 10., hvilket betyder de rige lønmodtagere har fået endnu flere penge mellem hænderne.

Ses der på 1. decil er der også sket en udvikling, men slet ikke i samme grad som 9. og 10. decil.

Den socialøkonomiske balance er derfor forværret, da der er blevet større ulighed mellem lønindkomsterne.

Lønmodtagere med ledelsesarbejde ses der også tydeligt forskel på de 18 år, hvor udviklingen har givet lønmodtagerne med ledelsesarbejde en højere indkomst.

Det tydeliggøres igen, at 9. og 10. decil har haft den største udvikling, da de er steget markant mere end de andre. Angående ledelses arbejde skabes der ulighed i samfundet, da der bliver større forskel mellem rig og ”fattig”.

Hos de arbejdsløse ses der også en udvikling på de 18 år, hvor de har fået en højere indkomst.

Det er dog tydeligt at se udviklingen ikke er vokset lige så meget som lønmodtagere med ledelsesarbejde og lønmodtagere i alt. Der er sket en lavere procentvis ændring hos de arbejdsløse, hvilket igen betyder er blevet større ulighed mellem rig og ”fattig”. Med fortsættelse af denne udvikling kommer vi til at
1
Konklusionen på analysen, viser altså der har været større lønstigninger i toppen end i bunden. Det betyder også de rigeste bidrager til mere af velfærdskagen en tidligere.

Ordet ulighed er aldrig godt inden for velfærd, men selv om uligheden er steget, kommer det også de laveste indkomster til gode, da det er dem som får mest ud af velfærden og ikke de rige i samfundet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu