Indholdsfortegnelse
Mål for dagens undervisning:
Dagens plan:

Uddrag
Mål for dagens undervisning:
- At forstå den danske velfærdsmodel og hvilke styrker og svagheder den har
- At forstå hvilke konsekvenser corona-krisen har på et globalt økonomisk plan
- At kunne sammenligne og undersøge forskellige landes økonomiske tilstand

Dagens plan:
13.55-14.15: Opsamling fra sidst:
Vi mødes på Google Meet kl. 13.55 via dette link: meet.google.com/jdi-dxhw-mik

Vi skal have repeteret og gennemgået Jeres besvarelser fra sidste. Det gør vi ved, at
enkelte af Jer bliver bedt om at gennemgå Jeres besvarelser mundtligt.