Vand | Naturgeografiopgave | 10 i karakter

Indledning
Jordens historie strækker sig langt tilbage i tiden, faktisk helt omkring 4,5 milliarder år. Forskningen vi mennesker har lavet, har ledt os til den teori

at jordens vand kom 800 millioner år efter jorden blev skabt ved, at månen og meteoritter ramte jorden og dermed frigav vanddamp.

Da jorden senere hen blev afkølet, blev fortsætning for det flydende vand skabt og verdens store oceaner dannet.

Og da der først var kommet vand, begyndte jordens udvikling at tage fart. Biosfæren og Hydrosfæren udvikling var nu sat i gang. Hydrosfæren har i dag udviklet sig, til det vi også vil kalde for vandets kredsløb

Den kemiske formel for vand er H2O, hvilket vil sige at dette molekyle er opbygget af 2 hydrogenatomer og en oxygenatom.

Vand er bygget sådan at den er meget reaktionsvillig, og vil derfor gerne binde sig til andre stoffer. Dette gør det også et effektivt opløsningsmiddel.

Det sørger derfor også for, at vandet bliver ledt frem til planterne på jorden. Bordsalt er et af de stoffer vand nemmest og oftest binder sig til, og nu mere salt der er i vandet, nu tungere bliver det.

Indholdsfortegnelse
● Introduktion
● Tilstandsformer og temperatur
● Oceanerne
● Golfstrømmen
● Havet forandre kysten
● Tidevand
● Nedbør og hydrotermfigur
● Forurening af vand

Uddrag
Vand forekommer i alle tre tilstandsformer gas, flydende og fast. Når en af formerne ændres til en anden, sker der en udveksling af energi, fx kræver det energi når den flydende form bliver til en gas.

Og der dannes energi når gasformen fortættes og skaber den flydende form af vand. Dette kan også ses tydeligt i skydannelse, for når skyer dannes sker der en fortsættelse af vanddampen, som udleder varmeenergi (termisk energi).

Dette påvirker atmosfæren, og danner store vindsystemer. Så når jorden bliver varmere, bliver fordampningen af vand dermed også større

og der forekommer også mere energiholdigt vanddamp. Hvilket gør at vejret bliver voldsommere, end det førhen har været.

En af vandets vigtige egenskaber er dens evne til at holde på, samt optage varme. Land- og havområder bliver opvarmet af solen, dog bliver landområderne, opvarmet hurtigere end havområderne.

Grunden til dette er vandets varmekapacitet, og at det hele tiden er i bevægelse. Selvom vandet bliver varmet langsomere op, er det også bedre end landområderne til at holde på den optagne varme.

Dette er også forklaringen til at badevandet, er koldt om foråret, og varm langt hen i eftersommeren. Som nævnt før, er vandets varmekapacitet skyld i, at havområder opvarmes langsommere end landområder.

Når man snakker om varmekapacitet, menes der hvor meget varme et materiale kan optage før dets temperatur stiger med 1°. Det vil så sige at vandet har en højere varmekapacitet, og at det derfor opvarmes langsommere.

Hvis vandets temperatur kommer under 0°, bliver is dannet. Der vil ske en ændring i vandets rumfang og vægt. Det skyldes at vandet vil fylde mere, når det fryses til is.

Vand der siver ned mellem klipper, og fryses til is, kan forårsage en frostsprængning, og derfor kan man sige, at vand er med til at nedbryde landskaber.

Når vandet bliver til is, vil dets vægt, blive mindre. Dette kan ses hvis man vejer 1 liter vand med en temperatur på under 0°, og en liter vand med en temperatur på 5°.

Den ene liter is, vil veje præcis 917 gram, hvorimod det flydende 5° varme vand, vil veje præcis 1000 gram. Det betyder altså at is vil flyde på vand.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu