Valutamarkedet | IØ Opgave

Opgavebeskrivelse
I det følgende præsenteres du for nogle hændelser på valutamarkedet, som påvirker valutakursen (over for danske kroner) for en given valuta. Du skal således i hvert tilfælde forklare, hvordan udbud eller efterspørgsel påvirkes af den pågældende begivenhed. Herefter indtegner du hændelsen i et udbud/efterspørgselsdiagram og flytter den relevante kurve. Gør til sidst rede for, hvordan kursen på den pågældende valuta påvirkes. Du behøver kun indsætte et diagram for 3,5 og 7.

1. Den danske importør af amerikanske Ford-biler skal betale 23 mio. dollars til den amerikanske bilproducent. Hvordan påvirkes dollarkursen?
2. Novo Nordisk har solgt insulin til nordmændene og modtager herfor en betaling på 12 mio. norske kroner. Hvordan påvirkes kursen på norske kroner?
3. En amerikansk pensionskasse fristes af de stabile danske obligationer og opkøber for 32 mio. kr. Hvordan påvirkes dollarkursen?
4. Flere danske virksomheder opretter produktionsvirksomheder i Tjekkiet. Dels opkøber man eksisterende tjekkiske fabrikker, og dels bygger man helt nye fabriksanlæg. Hvordan påvirkes kursen på tjekkiske koruna?
5. En stor dansk koncern låner 13 mio. schweiziske franc i en schweizisk bank på grund af den lave schweiziske rente. Hvordan påvirkes kursen på schweiziske franc?
6. Renteniveauet i Danmark stiger, så det ligger markant over det engelske renteniveau. Hvordan vil dette påvirke kursen på engelske pund?
7. Rygter om, at Bulgarien vil devaluere, får danske investorer til helt af stoppe opkøbet af lev (Bulgariens valuta). De afventer devalueringen, fordi de så herefter kan købe lev meget billigere. Hvordan påvirkes kursen på lev umiddelbart af danskerne reaktion på devalueringsrygterne?
8. Aktiekurserne rasler ned i USA, og danskerne sælger i stor stil deres amerikanske aktier. Hvordan påvirkes dollarkursen?
9. A.P. Møller køber et stort hollandsk rederi for 22 mia. kr. Hvordan påvirkes eurokursen?
10. Den amerikanske centralbank Fed hæver renten, fordi finanskrisen er slut og et opsving er i fuld gang. Hvordan påvirkes dollarkursen?

Danmark Og Erm2 – Et Stabilt Parforholdopgave
a. Gør nærmere rede for ERM2-samarbejdet.
b. Hvad menes der med, at Danmark fører fastkurspolitik?
c. Lav en opdateret figur med data fra Nationalbanken (i Excel) over eurokursen.
d. Beskriv kursudviklingen på euro i meget grove træk og giv på baggrund af dette en vurdering af, om den danske fastkurspolitik har været en succés.

Flere danske økonomer peger på, at med fastkurspolitikken spiller man på to heste – med succes. Man har opnået nogle af de fordele, som også et medlemskab af euro vil give, samtidig beholder man den fleksibilitet, det er at have egen valuta.
e. Hvilke fordele giver ERM2-aftalen, som minder om dem, vi også vil opnå ved et euromedlemskab?
f. Hvilke fordele opnår vi ved, at vi har trods alt, har beholdt vor egen valuta?
g. Anlæg nu en mere kritisk vinkel på ERM2-samarbejdet. Hvilke ulemper kan der efter din vurdering være forbundet med at føre fastkurspolitik? Se spørgsmålet i dét perspektiv, at der jo er andre muligheder for dansk valutapolitik: 1. at deltage i euroen eller 2. at overgå til en flydende valuta.
1. At deltage i euroen
2. At overgå til en flydende valuta

I januar 2020 måtte Nationalbanken ifølge dagbladet Børsen intervenere for 12,1 mia. kr. for at støtte kronen (se vedlagte artikel fra Børsen den 4. februar 2020).
h. Hvorfor intervenerede Nationalbanken i valutamarkedet i januar?
i. Vis med et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvad Nationalbanken ville opnå.
j. Hvilke andre muligheder end intervention ved opkøb af kroner havde Nationalbanken?
1. Hæve Nationalbankens rentesatser
2. Justere centralkursen opad

Dollaren
a) Hvilken rolle spiller dollaren på det globale valutamarked?
b) Beskriv kort udviklingen i dollarkursen i den betragtede periode.
c) Hent opdaterede data fra Nationalbanken, og lav en opdateret figur i Excel for dollarkursen.
d) Dollaren er en flydende (delvist) valuta. Hvad vil det sige? Og hvordan fremgår det af figuren?

Mange danske virksomheder som bl.a. A. P. Møller, Novozymes, Lundbeck og GN Store Nord har over en fjerdedel af deres omsætning i dollar. Mange danske importører anvender ligeledes dollaren som betalingsmiddel for importvarer.
e) Hvilke konsekvenser har det for de danske eksport- og importvirksomheder, at dollaren er flydende?

f) Flere danske virksomheder, som har store indtægter i dollar, sørger ofte for at optage lån i amerikanske banker for at modvirke effekterne af den svingende dollar. Eller også sørger man for, at indkøb af råvarer er faktureret i dollar. Forklar hvordan disse foranstaltninger – dollarlån og fakturering i dollar – mindsker risikoen, når dollaren svinger?

Uddrag
f. Hvilke fordele opnår vi ved, at vi har trods alt, har beholdt vor egen valuta?
Det giver os den fordel at hvis euroen begynder at vise sig at blive enten for stærk eller svag overfor den danske krone, så kan de re- og eller modreager det med enkelte handlinger som kan få os på rette kurs.

Det giver nationalbanken den mulighed af at de kan bruge andre valutaer til at påvirke vores egen kurs på den måde som vi gerne vil have at den er/bliver.

---

g. Anlæg nu en mere kritisk vinkel på ERM2-samarbejdet. Hvilke ulemper kan der efter din vurdering være forbundet med at føre fastkurspolitik? Se spørgsmålet i dét perspektiv, at der jo er andre muligheder for dansk valutapolitik: 1. at deltage i euroen eller 2. at overgå til en flydende valuta.

Efter min mening er en af Danmarks ulemper ved samarbejdet i ERM2 det at, vi ikke har truffet en beslutning om hvor vi vil befinde os, vi står med det ene ben i vandet med vores egen valuta, med de fordele og ulemper det så mp bringe.

Med det andet ben står vi på stranden med vores samarbejde med euroen og vores næsten 80% lange forløb med at have skiftet over til den. Hvis jeg derimod skal analysere de to muligheder og have et kritisk syn på dem kan man sige at mulighed:

---

1. At deltage i euroen
Hvis vi vælger at slutte os til euroen, som de har gjort mange andre lande i Europa, så vil vi automatisk smide vores mulighed for at være henholdsvis valuta- og pengepolitik.

Valutapolitik er den politikform man fører med det formål at, kunne påvirke et lands samfundsøkonomi ved at ændre i landets valuta i form af de- og revaluering.

Det vil sige at man kan enten ned- eller opskrive ens valuta i forhold til andre valutaer. Når vi snakker om pengepolitik, så betyder det at, centralbanken (i Danmark er det nationalbanken) regulerer og styrer rente og kreditmulighederne, med det formål om at kunne påvirke udbud og efterspørgslen på valutabevægelser ind og ud af et land.

Dog ville det at deltage i euroen, fjerne alt tvivl og usikkerhed med handel mellem eurolandene, men alligevel ikke sikre sig for eksport og handel med lande som f.eks. handler med dollaren.

---

2. At overgå til en flydende valuta
Hvis Danmark havde valgt at de ikke ville være med i ERM2-samarbejdet og ikke havde haft den fastkurspolitik som vi har, og havde haft vores egen fyldende valuta, vil vi have en større risiko og mere usikkerhed.

At vores valuta er fyldende, vil skabe mere usikkerhed med handel med lande som bruger andre valutaer, som f.eks. eurolandene. At have en flydende valuta er ikke kun på handel en risiko og usikker ting at have, det er netop fordi at, en flydende valuta er en valuta som bliver bestemt på udbud og efterspørgsel, altså den private sektor.

Centralbanken vil ikke træde ind for at de- eller revaluere i valutaen, hvis det er at det går dårligt for valutakursen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu