Indholdsfortegnelse
10.1 Valutakursen
a) Kontrakt- handelsvalutaer.
b) International valuta – 3 krav
c) Kursen = pris 100 enheder valuta.

10.2 Hvad bestemmer valutakurserne?
- Figur 10.1 Kursdannelsen mellem euro og danske kroner S
- Fastsættes ved udbud og efterspørgsel
- Kursdannelse eksempler
- Figur 10.3 USA-renten falder - og der strømmer dollars til Danmark (øget udbud)
- Figur 10.4 Opsving i USA øger efterspørgslen efter dollars

10.3 Kursfastsættelsen - valutakurssystemer.
- Faste kontra flydende kurser.
- Flydende:
- Faste:
- Andre valutakurssystemer.
- Figur 10.4 Kurssvingninger og valutakurssystemer
e) Valutaomsætning

10.4 Valutakurssamarbejdet i EU
- Euro’en
- Boks 10.2 Konvergenskravene Maastricht-traktaten
- ØMU’en
- Økonomisk union
- Monetær Union

10.5 Danmark og euroen
- ØMU’en
- Økonomiske fordele:
- Økonomiske ulemper ved ØMU'en:

10.6 ERM2-samarbejdet
- Formålet
- Deltagere
- Udsvingsbånd i ERM2
- Centralkurs
- Intervention på penge- valutamarkedet
- Figur 10.8 Valutasamarbejdet i EU (pr. januar 2021) DEL

10.7 Kronekursen
a) Begreber vedr. kursudviklingen:
- "Styrkelse" - "svækkelse" af en valuta (appreciering, depreciering):
- "Devaluering" - "revaluering" (nedskrivning - opskrivning):

b) Den effektive kronekurs.
- Figur 10.10 Principskitse til beregning af effektiv kronekurs
- Definition:
- Fortolkning
- Figur 10.11 Den effektive kronekurs, 2016-2019 (1980 = 100)
- Effekt på konkurrenceevnen

Uddrag
a) Kontrakt- handelsvalutaer.
Valuta som anvendes til:
• Betalingsmiddel ved international handel
• Fakturering – prissætning af forskellige varer/tjenester
• Vigtigste valutaer i international handel.
o USD, EURO, GBP, CHF, JPY
• Vigtigste i DK-udenrigshandel.
o + SEK, NOK.

b) International valuta – 3 krav
• Betydningsfuld handelsvaluta
• Vigtig faktureringsvaluta
• Vigtigt værdiopbevaringsmiddel