Indholdsfortegnelse
Download Opgave
10.1 Vækststrategier
- Gap-teorien og organisk vækst
- 10.1a - Vækst via diversifikation
- Disversifikationer kan opdeles i tre typer:
- 10.1b - Vækst via integration
- Horisontal integration:
- Vertikal Integration:
- Baglæns Integration:
- Forlæns Integration:
- 10.1c Strategisk alliance
-10.2 Blue ocean strategi
- Blue Ocean:
- Rødt Ocean:
- Blåt Ocean:
- 10.3 porteføljeanalyse og strategi
- Stjerne:
- konkurrenterne
- Spørgsmålstegn:
- malkeko:
- Hund:
- 10.4 - Digitale forretningsmodeller
- Valuemodellen
- Revenue modellen
- Forretningsmodel
- Forretningsmodel mellemmænd:
- Forretningsmodel bagmænd:
- Hastighed:
- Skalering:
- Værdiskabelse:
- 10.6 Bæredygtighed:
- Virksomhedens samfundsansvar
- 10.5 - Digital transformation og strategi
- 10.6 Bæredygtighed:
- Koncentrisk diversifikationsstrategi
- Horisontal diversifikationsstrategi
- Konglomerat diversifikationsstrategi

Uddrag
Afsætning A - 10. Strategiske analyser (A)
Strategiske analyser kan opdeles i to hovedgrupper: Analyse af den interne situation og den eksterne situation. Efterfølgende kan virksomhedens fastlægges deres strategi.

10.1 Vækststrategier
Gap-teorien og organisk vækst

- Gap teorien er forskellen mellem deres nuværende tilstand og en ønsket tilstand for virksomheden.

- Organisk vækst, at virksomheden med egne kraft (omsætning og overskud) kan vokse sig større. Den organisk vækst foregår i langsommere tempo end hvis virksomheden benytter sig af vækst via opkøb.

10.1a - Vækst via diversifikation
Disversifikation betyder at virksomheden udvider sine aktiviteter med et nyt forretningsområdesamt SBU (forretningsområde med egen ledelse, konkurrenter, strategi og regnskab). - forsøger at sprede sig udover fere SBU´er