Indledning
Vækststrategi er en langsigtede planlælgning, som skal sikre opfyldelsen af virksomhedens vækstmål

Vækst gennem intensivering går ud på, at virksomheden vælger en vækststrategi inden for sine nuværende rammer, dvs. ved anvendelse af sin kernekompetence.

Indholdsfortegnelse
● Markedspenetrering
● Produktudvikling
● Markedsudvikling
- forøgelsen Af Forbrugsvæksten Hos Målgruppen
- forøge Det Effektive Marked
- forøge Markedsandelen
- Nye Segmenter
- Geografisk Markedsudvikling
- Nye Distributionsformer
- Eksempel - Somersby

Målgrupper
- Markedssegmentering
- Stikord Til Målgruppebeskrivelsen
- Valg Af Målgruppestrategi
- Målgruppestrategi

Købsadfærd:
Opsamlingsforløb - Afsætning
- Hvad Er Det?
- Hvilke Modeller Benytter Man Til at Analysere Dette?
- Hvorfor Skal Virksomhederne Bruge Modellen
- Konkurrencestrategier:
- Omkostningslederstrategien
- Differentieringsstrategien

Uddrag
Forøgelsen af forbrugsvæksten hos målgruppen
- Ved hjælp af reklamekampagner eller andre aktiviteter kan virksomheden opfordre målgruppen til at øge forbruget af produktet.

Forøge det effektive marked
- Forøge det effektive marked kan ske ved at få ikke-brugere til at bruge produktet.

Denne strategi er bedst egnet for virksomheder med en stor markedsandel. Mindre udbydere risikerer blot at åbne nye muligheder for konkurrenterne og kun øge sit eget salg ganske lidt.

Forøge markedsandelen
- Forøge markedsandelen vil ske på konkurrenternes bekostning og kræver ofte store ressourcer til markedsføring i form af intensiv reklame, butiksaktiviteter og evt. prisnedsættelser.

Nye segmenter
- Nye segmenter kan være en mulighed for at foretage markedsudvikling på virksomhedens nuværende, geografiske markeder.

Dette kan fx ske ved at udvide markedet fra kun at omfatte producentmarkedet til også at omfatte konsumentmarkedet. Konsumentmarkedet efterspørger ofte mindre og billigere varianter af et bestemt produkt end virksomheder.

Geografisk markedsudvikling
- Geografisk markedsudvikling, hvor virksomheden foretager eksport eller internationalisering anvendes i stigende omfang som vækststrategi i takt med den stigende globalisering og åbning af udenlandske markeder.

På denne måde opnår virksomheden muligheder for stordriftsfordele, da markedspotentialet øges betragteligt.

Nye distributionsformer
- Nye distributionsformer kan også være en vej til at foretage markedsudvikling.

Elgiganten, der sælger forbrugerelektronik til lavpris, har udelukkende butikker i større byer, hvorved en del kunder har langt til nærmeste butik. Ved at sælge via internettet samtidig med salg fra butikker kan Elgiganten udvide sit marked.

Eksempel - somersby
Somersby har både markeds udviklet og produktudviklet.

Da de kom ind på markedet i 2008 blev de hurtigt markedsledere på cidermarkedet - men de havde heller ikke et dårligt udgangspunkt, da Carlsberg stod bag mærket.

De har markedsudviklet, ved at fokusere på andre markeder - altså markeder i udlandet, og med deres intensive distribution - udviklede de sig hurtigt.

De har også produktudviklet, med blandt andet alkoholfrie cidere og mange forskellige smagsvarianter.