Indledning
Jeg vil i denne opgave lave en analyse af danske animationsfilm Våbenbrødre af Cav Bøgelund fra 2014. En animationsfilm er en form for tegnefilm

hvor man gør tegninger levende, og ved at denne film er blevet filmet som en animationsfilm, virker den ikke så voldsom og braks, som den kunne have gjort, hvis den var blevet filmet med rigtige mennesker.

I filmen kommer man helt tæt på, og ser hvordan det virkelig er at være udsendt i krig, og i dette tilfælde i Afghanistan.

Dette kan godt virke lidt skræmmende, da det er ikke noget os almindelige mennesker i Danmark mærker noget til.

Man kommer altså helt tæt på soldaterne, selv i de pressede situationer hvor de ikke kan skelne mellem venner og fjender, og hvor tillid er altafgørende.

Jeg vil i denne analyse komme ind på de filmiske virkemidler og deres effekt, en kort personkarakteristik af Ørn og hans tolk Mikkel, mit bud på filmens overordnede temaer og en perspektivering til filmen Armadillo.

Uddrag
Ved det subjektive kamera som er det første billede, hvor man som seer ser, hvad der sker igennem Ørns synsvinkel, er klippene filmet fra frøperspektiv i halvnær billedbeskæring.

På disse klip man kan se, at han kigger op på en af de andre danske soldater, mens tingene bliver lidt sløret rundt i kanten - hvilket højst sandsynligt er fordi, det oftest kan begyndte at sløre for øjnene

når man kommer slemt til skade, og for at få seeren ind i hans smerte. Ved at disse scener er blev filmet fra frøperspektiv, og de bliver filmet direkte op på den danske soldat

får man et billede af, at han er en form for helt, hvilket han også er, da han hjælper Ørn, efter han er blevet skudt.

I baggrunden kan man se en næsten helt blå og klar himmel som kun har få skyer på sig, hvilket kan være med til at symbolisere gud, og at han måske ligger og beder til gud om, at han ikke må dø af skuddet

da han stadig gerne vil kæmpe imod Taliban og hjælpe til. Man kan også se solen som skinner tæt op ad soldaten, hvilket også kan være med til at symbolisere gud og guddommelige kræfter

hvilket igen kan have noget at gøre med, at soldaten er en form for helt for Ørn, da der er ham som hjælper ham med det samme, Ørn bliver skudt.

De få skyer kan måske være med til at symboliserer, at Ørns tolk Kasper ikke klarer den og dør af skuddene, og himlen er derfor ikke helt perfekt.

Hvis man så derimod kigger på det andet billede, som bliver filmet fra fugleperspektiv i halvnær billedbeskæring ned på Ørn mens der flyder blod ud fra hans ansigt, får man et lidt andet billede af situationen.

Ved at klippet er filmet fra fugleperspektiv, giver det en som seer et indtryk af, at Ørn er lille og mere skrøbelig, hvilket han jo også i den grad er, da han lige er blevet skudt af en person, som han troede var der for at hjælpe ham og hans mænd.