‘USA’s tydelige tab af global magt’ | Analyse | 12 i karakter

Indledning
Diskutér, i hvor høj grad det vil være en fordel eller en ulempe for det internationale samfund, at USA’s magt er på retur. I diskussionen skal du tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende teorier om international politik.

I artiklen ”USA’s tydelige tab af global magt” udgivet d. 13. november 2010 i Berlingske Tidende augmenterer David Trads for, at USA’s status som en unipolær magt synes under nedbrydning, og at landet ikke længere kan betragtes som hegemon.

Uddrag
Denne faktor er også benævnt interdependens i det internationale system, hvor idealisterne ønsker at staterne mister betydning som aktør.

I stedet skal forskellige subaktører som f.eks. multinationale selskaber og NGO’er, have en større magt.

Disse aktører er i modsætning til staterne blevet karakteriseret som suverænitetsfrie, og de har dermed hverken den samme motivation eller det samme potentiale for krigsførelse som staterne.

For idealisterne findes tre grundelementer: fremskridt, fornuft og demokrati. Der sker fremskridt i det internationale samfund

ved først og fremmest at stater ophører med at bekrige hinanden og i stedet løser problemer gennem forhandlinger

derfor er nutidens økonomiske globalisering og den kraftige vækst i udviklingsøkonomierne, en fordel for det internationale samfund, ifølge idealisterne.

Den politiske og økonomiske globalisering er med til at flytte verdens tyngdepunkt fra den vestlige verden USA og Europa, mod den østlige verden Mellemøsten og især Asien.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu