Indledning
Hvordan er det at være ung i et samfund, hvor alle forventer noget af en? Hvordan er det at gå igennem denne tid som ung, hvor man føler alle kigger på en?

Hvordan er det når man ikke føler, man kan spørge om hjælp? Der er så mange unge som ikke tør spørge om hjælp, fordi de føler sig ensomme eller fordi de ikke føler sig gode nok.

Der er så mange forskellige grunde til at de har det på denne måde. Men Igennem denne kronik, Unge skal præstere på alle arenaer, vil skribenten Jens Christian Nielsen (JC.N) som er ph.d. og lektor indenfor ungdomsforskning.

Fortælle om hvordan, unge kan have det i det samfund vi har i dag. Han har skrevet denne kronik i 2018 i samarbejde med jyllandsposten.

Uddrag
Når man skriver, skal man være sikke på hvem det er man prøver at nå ud til altså, hvilken målgruppe det er.

En af de målgrupper han skriver til er forældrene, til disse unge mennesker, fordi måske ved de ikke, at det er lige præcis er deres barn som det er der har brug for hjælp.

Eller det er deres barn, som sætter sig så høje krav, at de bygger mure op omkring sig selv. Han når også ud til de unge mennesker, fordi det er dem han direkte skriver til fordi det er dem det hele teksten omhandler.

Han skriver til dem, som om han prøver at få de unge mennesker til, at forstå at de ikke skal stille de her høje krav til sig selv, han rammer de unge virkelig godt.

En tredje målgruppe han også skriver til er skoler, lærer, osv. fordi det er dem som har med de unge mennesker at gøre, når forældrene ikke er der.

De har også et ansvar for at opdage, hvordan det er de unge mennesker, har det. det er en meget bedre målgruppe hvis man siger det er forældre

skoler(lærer) og unge det er han skriver ud til, men på den anden siger har disse tre grupper en meget stor betydning for hinanden.

Når det er man arbejder med, at nå ud til en helt bestemt målgruppe så er det, at man er nødt til at tilpasse sig. Hvis du skriver en bog til 12-årige, så skal du ikke brug for formelle ord som de ikke ville kunne forstå.

man tilpasser sproget, og den forståelse man skal have for, at kunne forstå teksten. Når JC.N nu skriver til disse målgrupper er det vigtig at kigge på, hvordan målgruppen er

og hvor stor en forståelse de har. han bruger ikke særlig formelle ord men mere dagligdags sprog, hvilket er godt da det er sprog som er tilpasset målgruppe, men når man er ude og interview kunne han næsten, citere hvad det er de siger.

Det gør han ikke, han retter teksten til så det er det bliver mere læse venligt, så læseren får en større forståelse for hvad det er han vil sige men han befinder sig stadig i et sprog som målgruppen bruger.

Igennem denne kronik bruger han en del sproglige virkemidler, allerede i rubrikken hvor han skriver ”unge skal præstere i alle arenaer” hvor han bruger en metaforen med at unge mennesker skal præstere i alle arenaer

men det er jo ikke fordi at unge skal kunne præstere i en arena. Det han mener, er at alle unge mennesker prøver at gøre deres bedste mange forskellige steder.

De skal kunne passe ind i en klasse i skolen, de skal kunne have succes i skolen, som lige meget hvor de er skal de hele tiden præstere.