Udviklingsøkonomi | Analyse af Ghana

Indledning
I min analyse har jeg valgt at tage udgangspunkt i landene Ghana (fattigt u-land), Kina (vækstland) og Danmark (rigt i-land).

Ghana som er et fattigt u-land, har en lav BNP pr. indbygger som der ligger på 5.497$. BNP pr. indbygger viser, hvor meget man tjener pr. indbygger i gennemsnit.

Jo højere BNP pr. indbygger, desto mere tjener man i gennemsnit. Og jo større velstand antager man, at det medfører.

Uddrag
Erhvervsstrukturen fortæller, hvordan arbejdspladserne i landet er fordelt. Det bliver delt op i 3 kategorier. Det primære erhverv er landbrug, fiskeri, skovbrug osv.

Det sekundære erhverv referer til industri inkl. generel produktion af varer, minedrift, byg, elektricitet, vand og gas.

Det sidste erhverv er det tertiære erhverv, som indeholder servicesektoren, varehandel, transport, skole, sygehus osv. Man kan se, at de tre lande har mindst beskæftigede i det primære erhverv.

Grunden til at Ghana er det land med flest beskæftigede i det primære erhverv af de tre lande, skyldes at de to andre lande har bedre ressourcer, og flere og flere ting bliver udført teknologisk og med maskiner.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu