Formål:

At undersøge hvordan toner og overtoners frekvens afhænger af et (tone)rørs længde. Vi kender alle til, at man kan lave en tone ved at puste hen over en flaske, og tonens højde (frekvens) kan ændres, hvis man hælder vand i flasken.

I stedet for flasker med vand kan vi bruge plastikrør med prop i den ene ende. Giver man røret et slag, vil røret give en lyd, som vi vil optage og analysere.

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Metode:
Måleresultater:
Beregninger:
- Lydens hastighed beregnes her:
- Udfyld nu tabellen ud fra måleresultaterne og teorien ovenfor.
- Vis eksempler på beregninger (alle seks beregninger for en af tonerne i tabellen):
- Sammenlign de målte frekvenser med de beregnede frekvenser. Er der en tendens, der går igen?
- Sammenlign den målte frekvens for rørenes grundtone med tabellen her. Beregn hvor meget frekvenserne for de tre rør afviger fra tabelværdierne i procent. Stemmer rørene?
C grundtone:
E grundtone:
G grundtone:
Giv et rør en dask på siden med prop i enden og samme rør uden prop i enden. Hvad sker der med tonen? Giv en forklaring.
Konklusion:

OPGAVE 2.58
Hvad siger det om længden af øregangen?

OPGAVE 2.59
Hvad er frekvensen af 2. overtone?

OPGAVE 2.60
Hvad er frekvensen af de næste to overtoner?

OPGAVE 2.61
a. Hvad er grundtonen, når ingen af ventilerne er trykket ned?
b. En af ventilerne trykkes nu ned, og grundtonen ændres til 105 Hz. Hvor langt er det lille ekstra rør, der tilsluttes?

Uddrag
- Sæt mikrofonstikket i ”ch.1” på loggeren og forbind loggeren med din pc via USB-kablet. Start ”Logger Pro”-programmet og tænd for loggeren.

- Tryk på knappen ”Data Collection” øverst til højre, vælg Triggering og sæt mærke ved Triggering. Det får lydoptagelsen til at starte, når der registreres en lyd.

- Gør grafvinduet smallere, så der er plads til en graf mere nedenunder. Vælg ”Insert , Additional Graphs, FFT Graph” og ”ret den til i størrelse” under den første graf.

---

- Tag et rør i kassen med prop i enden, giv den en dask på siden og hold den åbne ende hen mod mikrofonen.

Den øverste graf viser lydens svingninger, og den nederste graf (FFT) viser hvilke frekvenser lyden består af. Aflæs de kraftigste frekvenser med hjælp af ”Examine”-knappen. Gerne tre frekvenser.