Timelønnen i Polen | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Beregn på baggrund af bilag 1 indekstal for udviklingen i timelønnen i Polen for perioden 2007 - 2011. Forklar med inddragelse af prisindekset hvad tallene viser om udviklingen i reallønnen.

2. Analyser med udgangspunkt i bilag 2 udviklingen i Polens økonomi for perioden 2007 – 2012
- Økonomisk vækst
- Inflation
- Arbejdsløshed
- Offentlig budgetsaldo, Offentlig bruttogæld, betalingsbalance

3. Forklar ved hjælp af et udbuds-/efterspørgselsdiagram hvordan lønnen i Polen alt andet lige vil blive påvirket af den udvandring af arbejdskraft, der fremgår af bilag 3.

4. Analyser, på baggrund af bilag 4, årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Finland i 2016

Uddrag
1. Beregn på baggrund af bilag 1 indekstal for udviklingen i timelønnen i Polen for perioden 2007 - 2011. Forklar med inddragelse af prisindekset hvad tallene viser om udviklingen i reallønnen.

Timeløn er hvor meget i gennemsnit folk tjener i timen, det er nemt at sige at det er bedre jo højere den er, men er det altid tilfældet?

Det er nemlig ikke sikkert at vi som forbrugere reelt set har flere penge at bruge af bare fordi lønnen stiger.

Altså det vil sige at hvis alle tjener flere penge, men priserne i supermarkedet samtidig stiger på grund af stigende inflation eller andet har du egentlig ikke flere penge at bruge af.

Hvis man kigger på eksemplet over stiger både timelønnen og prisindekset gennem alle årene. Det vil sige at lønnen polakkerne får udbetalt generelt set er stigende, hvilket jo i bund og grund er godt.

Der er dog mange ting der man også skal tage højde for. Som det ses stiger både prisindekset, hvilket vil sige at priserne på det forbrugerne bruger i deres budget også stiger

det vil sige at deres realløn (det de reelt tjener når man trækker stigning i prisindeks fra), ikke er lige så høj som lønstigningen. Man kunne derfor regne reallønnen for Polen ud. .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu