Test i Termodynamik | Kemi

Indholdsfortegnelse
a) Begrund, at reaktionen I er en redoxreaktion

b) Beregn ∆S° for reaktionen

c) Beregn ∆G°for reaktionen I ved 200℃

d) Kan omdannelsen af nitrogenoxid til dinitrogen ved reaktion I forløbe spontant i denne udstødningsgas ved 200℃?

Uddrag
2NO(g)+2H_2 (g)→N_2 (g)+2H_2 O(g)

a) Begrund, at reaktionen I er en redoxreaktion
Der kan konstateres at der forekommer en redoxreaktion, da der forekommer en oxidation af hydrogen samt en reduktion af nitrogen.

b) Beregn ∆S° for reaktionen
Det vides fra forrige oplysninger at reaktionen er:
2NO(g)+2H_2 (g)→N_2 (g)+2H_2 O(g)

Til at beregne ∆S° for reaktionen anvendes følgende formel:

∆S°=∑▒〖S°〗 (produkter)-∑▒〖S°〗 (reaktanter)
∆S° for reaktionen beregnes nu ved at indsætte de forskellige S° værdier for reaktionen i formlen for neden, værdierne findes i basiskemi s.247:

∆S°=∑▒〖S°〗 (produkter)-∑▒〖S°〗 (reaktanter)
∆S°=(191.61 J/(mol∙K)+2∙188.8 J/(mol∙K))-(2∙210.8 J/(mol∙K)+2∙130.68 J/(mol∙K))
∆S°=-113.75 J/(mol∙K)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu