Terminsprøve | Matematik | Fra opgave 6 til 11B

Opgavebeskrivelse
Opgave 6
Kompas Kommunikation har foretaget en undersøgelse for BCD som har specialiseret sig indenfor forretningsrejser. Data findes i filen travel

a) Konstruer et skema som i opgaveteksten, der indeholder data fra undersøgelsen.
b) Opstil en hypotese, der kan anvendes til at teste denne sammenhæng og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%.
c) Bestem sandsynligheden for, at der blandt 25 danskere ansat i små virksomheder er højst 15, der rejser 1-4 gange om året.

Opgave 7
Et rejsemagasin vil undersøge, hvor mange kilometer danske familier kører, når de kører på bilferie. Data findes i filen bilferie

a) Lav en grafisk præsentation, der viser fordelingen af beløb
b) Bestem gennemsnittet af km kørt og af beløb
c) Lav et xy-plot af sammenhængen mellem km kørt x og beløb y og opstil en lineær regressionsmodel y=a•x+b, der beskriver denne sammenhæng
d) Bestem et 95%-konfidensinterval for a
e) Skriv et indlæg til rejsemagasinet, hvor du præsenterer dine svar til spørgsmål a), b), c) og d).

Opgave 8
En ung mand vil købe en ejerlejlighed. Omkostningerne kan ses i boksen i opgaveteksten. Hovedstolen x kan bestemmes som løsning til ligningen x-K•x-S•x-G

a) Gør rede for, at hovedstolen x er 2045918,,37kr
b) Bestem størrelsen af den kvartårlige ydelse
c) Bestem den årlige effektive rente på annuitetslånet

Opgave 9
Der er givet en forskrift, hvor grafen for f har en tangent t i punktet (6,f(6))

a) Bestem en ligning for t
b) Bestem røringspunktet P
c) Bestem arealet af område A

Opgave 10
Der er oplyst sammenhæng mellem efterspørgsel og pris for en vare.

a) Forklaringer til udregningerne 2) til 5) skal gives
b) Bestem for denne vare den stykafgift T, der giver det største skatteprovenu og bestem dette skatteprovenu.

Opgave 11B
Råvareudgifterne C ved forbrug af s enheder om dagen i perioden T kan bestemmes ved en ligning i en bestemt virksomhed.

a) Bestem de to værdier af x, der giver råvareudgifter på 13000kr.
b) Bestem den varemængde, der giver de mindst mulige råvareudgifter.

Uddrag
Der er lavet en undersøgelse med 39 danske familier som har svaret på spørgsmål omkring deres bilferie, herunder hvor langt de kører, samt hvor mange penge de bruger i alt på ferien.

Undersøgelse har vist, at familierne bruger 31.085,90kr i gennemsnit og kører 2854 km i gennemsnit på deres ferie.

En analyse af sammenhængen mellem antal kørte km og beløbet brugt på ferien viser, at den bedst mulige lineære regressionsmodel er på 0,2445. Her beskriver hældningskoefficienten i modellen sammenhængen mellem antal kørte km og beløbet.

Med et 95%-konfidensinterval er konfidensintervallet udregnet til [3,74;14,29], det betyder at med 95% sandsynlighed for, at stigningen i antal kr som bruges, for hver ekstra kilometer der køres, er mellem 3,74kr. pr km. Og 14,29 kr. pr. km

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu