Teknologirapport om vand

Problemformulering
For at løse problemstillingen, vil jeg derfor lave et letvægts møbel, der er let at transportere, og kan holde til at blive brugt på stranden. Det skal yde god komfort til brugeren, både siddende og liggende, samtidig med at det er billigt, økonomisk, æstetisk og selvfølgelig vigtigst af alt skåner brugeren for rygproblemer. Alternativs kan jeg fremstille en metode at transportere møbler, på en skånsom måde.

Indledning
I Danmark er der 7314 km kystlinie. Denne kystlinie varierer med alt fra store marsk- og klitlandskaber i nord- og vestdanmark, til flade jævne, lavtvandede strande i syd- og midtdanmark. Andre steder som Bornholm har store skærende klippeskrænter, mens byer ved kysten har omdannet stranden til havne og boligområder med skønne udsigter. Uanset hvor i landet man befinder sig, vil man altid være højest 52 km fra havet og derfor falder det de fleste mennesker i Danmark naturligt, at tage på stranden om sommeren. Nogle tager i sommerhus, andre fisker, windsurfer eller bader i vandet – en luksus som kun en brøkdel af andre europæere kan nyde. I Danmark findes der også en stor strandrelateret industri, i form af turisme, fiskeri, skibsfart, handel og ferieophold. Vi er altså heldige at landet er formet som det er, og det har gennem tiden formet danskerne til det folk det er idag.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Projektbeskrivelse 2
Problemanalyse 2
Nøgleproblem og dokumentation 2
Problemtræ – årsager og virkninger 3
Virkninger 4
Årsager 4
Problemstilling 5
Problemformulering 5
Tidsplan 5
Projektafgrænsning 6
Beskrivelse af fokusområdet 6
Beskrivelse og tanker om ide A 6
Nytteværdianalyse A 6
Beskrivelse og tanker om ide B 7
Nytteværdianalyse B 7
Produktudvikling: 7
Krav til produktet 7
Beskrivelse af grundlæggende produkt 8
Forskellige løsningsforslag 8
Relevant viden til løsningsforslagene 9
Udvælg produktløsning 10
Fordele og ulemper ved løsning G 10
Love, regler, patenter mm. angående løsning G 10
Arbejdstegninger 11
Miljøvurdering 13
Værkstedsarbejde 13
Funktioner 13
Materialet 14
Produktdele 14
Fremgangsmåde 14
Teknologianalyse 18
Produktet 18
Viden 19
Teknik 19
Organisation 20
Herunder ses et flowdiagram over produktionen af min madras. 20
Teknologivurdering og samfundsvurdering 21
Teknologivurdering 21
Samfundsvurdering: 21
Sammenfatning 21
Resumé og vurdering 21
Perspektivering 21
Kilder 22

Uddrag
Formålet med denne miljøvurdering er at vurdere mit produkts miljømæssige belastning, og derefter overveje hvordan og med hvad, jeg vil kunne forbedre mit produkt.

Til at fremstille denne madras og betræk, kræves der store mængder stof og syntetisk skum. Stoffet væves på store industrimaskiner på kort tid, og kræver derfor ikke store mængder energi. Skummet, som er et plastmateriale, fremstilles af olie og tilsætningsstoffer, som heller ikke kræver særligt store mængder energi at producere. Da betrækket præserverer madrassens skum, og betrækket er udført i slidstærkt materiale, vil holdbarhedstiden derfor være stærkt forøget, hvis man sammenligner med en ren skummadras uden betræk. 
Kigger man på energi forbruget på produktet, og energien ved bortskaffelse, er det værd at bemærke at energi tabet ikke vil være så stort. For det første fordi produktet har lang holdbarhed, men også fordi størstedelen af madrassen er lavet af oliebaserede produkter med højbrændværdi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu