Tale | Analyse | Mary Elizabeth Donaldsons | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger kommunikationssituation og retorik i lejlighedstaler.

I din artikel skal du lave en sproglig analyse, fortolkning og vurdering af H.K.H. Kronprinsessens tale (tekst 2a) ved Kronprins Frederiks 50-års fødselsdagsfest.

På baggrund af analysen skal du perspektivere til andre taler.
I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke kommunikationssituation, sprog og retoriske virkemidler i H.K.H. Kronprinsessens tale (tekst 2a)
- at vurdere om talen er vellykket i forhold til lejlighedstalens genretræk. Inddrag Lejlighedstalen (tekst 2b)
- at inddrage andre taler i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Indledning
Lejlighedstaler bliver hyppigt brugt til begivenheder hvor en person er i fokus. De bliver brugt for at hylde den ene person

og for at mindes på de gode, humoristiske, vigtige perioder og stunder som personen har været med til at opleve.

Et godt eksempel på en perfekt lejlighedstale er den Kongeliges Højhed, Kronprinsesse Mary Elizabeth Donaldsons, der lørdag d. 27. maj 2018 holdt en meget personlig

kærlig og humoristisk tale for sin mand, Kronprins Frederik André Henrik Christian til hans 50-års fødselsdag.

I Mary Elizabeths lejlighedstale til kronprins Frederik, havde hun især fokus på sin og kronprinsens første møde, og hvordan deres forhold udviklede sig fra dag et, frem til nu flere år efter.

Uddrag
I sin tale anvender kronprinsessen tydeligt flere retoriske virkemidler, som gør sproget og talen virker meget stærkere, fremhævende og overbevisende.

De tydeligste og mest brugte virkemidler i M.K.Hs tale er især modsætninger, gentagelser, billedsprog, metafor og billedsprog.

I de første linjer indleder M.K.H sin tale med et retorisk spørgsmål som lyder; ”Hvad indfanger man et menneske som dig?” (side 2 linje 10).

Hun skaber ved dette spørgsmål hurtigt opmærksomhed, som inviterer tilskueren til at lytte videre. Ikke længe efter begynder hun at bruge modsætninger såsom ”Du er kontant i bævelse.

Alligevel står du fast.” (side 2 linje 14). Hun fortæller her at selvom der sker så meget omkring kronprinsen - han oplever meget og er altid på jagten efter at prøve noget nyt

så ved han stadig hvem han er, hvor han høre til og står ved sig selv og sin familie uanset hvad! Et andet eksempel på M.K.Hs anvendelse af modsætninger i talen er f.eks.

”Og der var vitterlig mange usikre skridt, da vi startede vores fælles rejse, side om side og adskilt på en og samme tid.” (side 2 linje 47).

Med disse ord fortæller Donaldson at selvom parret har levet i to forskellige verdener, følges de stadig ad sammen.

Hun vender senere tilbage til dette i sin tale, hvor hun fortæller at kronprinsen har støttet og hjulpet hende med at finde sit sted

sit fodfæste og sin vej i hans verden, som hun er blevet en del af, hvor hun ligesom ham ”står fast” og som de nu deler og skaber sammen.

M.K.H anvender disse modsætninger, for at vise og fremhæve flere sider af tingene. Hun viser at selvom der kan være modgang, og der er flere ting som kan stå i vejen i livet

så kan man komme igennem alt og finde ud af tingene, så længe man elsker og støtter hinanden og man står sammen side om side.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu