Indholdsfortegnelse
Tove Ditlevsen: Tårer
1. Hvad er dit første indtryk af teksten? Prøv at forklare dine iagttagelser: Hvad er det, der giver teksten dens særlige præg og stemning?

2. Skriv en miljøkarakteristik

3. Skriv en personkarakteristik af sønnen. Herunder: Hvad fortæller sønnens sprogbrug, tanker og handlemådelæseren om ham?

4. Skriv en personkarakteristik af moren. Herunder: Hvad fortæller morens udseende, sprogbrug og handlemådelæseren om hende?

5. Karakteriser forholdet mellem moren og sønnen, og hvordan det kommer til udtryk gennem dialogerne og handlingen.

6. Hvilken betydning har kontrasten mellem moren og Ruth?

7. Karakteriser sproget i novellen. Kom herunder ind på tone og sproglige virkemidler/billeder.

8. Skriv en samlet fortolkning. Du kan evt. inddrage følgende spørgsmål: Hvordan udfoldes temaet i novellen? Er der gennemgående symboler i novellen? Hvilke modsætninger er der i novellen? Hvordan passer novellens titel med novellens tema?

9. Perspektivér teksten til folkevisen German Gladensvend

Uddrag
Mit første indtryk af teksten er det en mor som ikke længere har tillid til sit barn, det er det pågrund af det første linje ”du får aldrig den eksamen” hvilket lyder til hun ikke har mere tillid til drengen.