Systime | Noter

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 - Markedsanalyse 3
Kapitel 2 - Den interne situation 5
Business Model Canvas 5
SW-opstillingen 5
Kapitel 3 - Den eksterne situation 7
Omverdens modellen 7
OT opstilling 7
Pestel analyse 7
Kapitel 4 - konkurrenceforhold 10
Markedskarakteristik 10
konsumentmarkedet og producentmarkedet. 10
Kapitel 5 - Brancheforhold 11
Kapitel 6 - Købsadfærd på konsumentmarkedet 12
KØBSADFÆRD 12
SOR modellen 12
Behov - Maslows behovspyramide 13
BEHOV 13
Købemotiver 14
KØBEMOTIVET 14
Købstyper og købsadfærd 14
Illustration 6.5: Fire købsadfærdstyper 15
Køberoller 15
Illustration 6.6: Køberoller 16
Beslutningsprocessen 16
KØBSBESLUTNINGSPROCESSEN 16
Andre købsadfærdsbegreber 16
RÅDIGHEDSBELØBET 16
LIVSCYKLUS 16
FORBRUGSVANER 16
REFERENCEGRUPPER 16
Kapitel 7 - Købsadfærd på producentmarkedet 18
Det industrielle marked 18
EKSEMPLER PÅ VALGKRITERIER PÅ DET INDUSTRIELLE MARKED 18
Mellemhandlermarkedet 18
EKSEMPLER PÅ VALGKRITERIER PÅ MELLEMHANDLERMARKEDET 18
Det offentlige marked 18
EKSEMPLER PÅ VALGKRITERIER PÅ DET OFFENTLIGE MARKED 18
NYKØB 19
MODIFICERET GENKØB 19
RUTINEKØB 19
Buy grid-modellen 19
Illustration 7.1: Buy grid-modellen 19
KØBSCENTRET 20
Kapitel 8 Strategi 21
STRATEGI 21
TOWS-MATRICEN 21
Mission, vision og værdier 21
VIRKSOMHEDENS IDÉ 21
EN VISION 21
Mission 21
Konkurrencestrategier 22
VÆKSTSTRATEGI 22
Kapitel 9 Internationalisering 23
EKSPORTMOTIVER 23
Virksomhedens eksportberedskab 23
EKSPORTBEREDSKAB 23
De 4 interne p’er 23
ILLUSTRATION 9.3: DE 4 INTERNE P'ER – VIRKSOMHEDENS EKSPORTBEREDSKAB 23
Produkt 23
Produktion 23
Personale – herunder ledelsen 23
Penge – økonomien 23
Internationaliseringsmodeller 23
Uppsala-modellen 24
Born global 24
Netværksmodellen 24
Markedsudvælgelse 24
Tilfældighedsmetoden 25
Nærmarkedsmetoden 25
Tragtmetoden 25
Generelle markedsforhold 25
Specifikke markedsforhold 25
Specifikke markedsforhold 25
Kulturforskelle 25
Scheins 3 kulturniveauer 26

Uddrag
E - Økonomiske forhold
Mht. økonomiske forhold, interesserer følgende faktorer ofte virksomhederne:

• Landets økonomiske vækst
• Inflationsudviklingen
• Renteudviklingen
• Valutakursudviklingen
• Indkomstfordelingen – den økonomiske ulighed.

Udviklingen i den økonomiske vækst har størst betydning for virksomheder, der sælger luksusvarer, da disse er relativt indkomstelastiske.

For virksomheder, der konkurrerer på prisen, kan en faldende vækst i visse tilfælde gavne deres konkurrenceevne og dermed øge salget under en lavkonjunktur.

Jo mere luksusbetonede produkter, virksomheden sælger, jo vigtigere er indkomstfordelingen. Valutakursudviklingen har betydning for virksomheder, der skal betale eller modtage betaling i en valuta, der har flydende kurs.

---

E - Miljømæssige forhold
Det offentlige stiller en række krav på miljøområdet, som virksomheden skal leve op til. Det gælder fx energiforbruget eller håndtering af affald.

I dag er begrebet CSR (Corporate Social Responsibility) indarbejdet i de fleste virksomheders miljøstrategi, der kan oversættes til virksomhedens ansvar over for samfundet.

Det vil sige, at virksomheden har et socialt og etisk ansvar over for medarbejdere og det samfund, virksomheden agerer i.

L - Lovgivningsmæssige forhold
Hvis man bryder loven, risikerer virksomheder naturligvis er retssag og bøder eller andre påbud, hvis sagen tabes.

Herudover er retssager forbundet med betydelige omkostninger. Virksomheden må derfor have viden om relevant lovgivning, som igen kan variere fra land til land.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu