Stryhns AS – VØ – 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1

1.1 (10%)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15%)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.
- Analyse af indtjeningen

1.3 (10%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Overskudsgraden:
- Overskudsgraden beregnes på følgende måde:
- Aktivernes omsætningshastighed:
- Aktivernes omsætningshastighed beregnes på følgende måde:

1.4 (5%)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (5%)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

Opgave 2

2.1 (5%)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5%)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5%)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3

3.1 (5%)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.
- Nedenstående er vores udarbejdet afskrivningsplan:
- Vi har efterfølgende indsat vores oplyste tal ind i denne formel, hvilket så således ud:

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Som en eftervirkning af, at virksomheden blev opkøbt af den norske familievirksomhed Agra, blev de fusioneret med en af deres største konkurrenter, Graasten Salater.

Dette vil komme til at medføre en øget omsætning for virksomheden. Påvirkningen af denne hændelse vil være


at virksomhedens omsætning og bruttoresultat i regnskabsåret for 2017 blev påvirket positivt, idet at de blev opkøbt i 2017. Man må formode, at opkøbet af en konkurrent vil bidrage til en øget omsætning.

Derudover har det sikret dem en stærkere position inden for pålægssalater, saucer, remoulade og dressinger, som er nogle af de markeder, der er i vækst

Opkøbet af K-salater har dog påvirket resultatet før finansielle poster og årets resultat negativt. Dette skyldes, at udgifterne i forbindelse med opkøbet

samt de stigende afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver er steget i takt med dette. Endvidere har opkøbene skabt arbejdspladser

som har givet mulighed for at blive dygtigere, skabe flere udviklingsmuligheder, samt at få flere generelle kompetencer.

---

Nettoomsætningen har i regnskabsperioden (2016-2018) oplevet en stigning på 48 procentpoint. Indekstallene er fra 2016 til 2017 steget med 11 procentpoint

hvilket er en lav udvikling sammenlignet med den markant højere udvikling i perioden fra 2017-2018. I denne periode er nettoomsætningens indekstal haft en stigning på 37 procentpoint.

Denne markante stigning i nettoomsætningen kan grundes, at Stryhns A/S har fusioneret med Graasten Salater, samt opkøbt K-salater

hvilket har medvirket til denne stigning i omsætningens indekstal. Derudover er fremgangen på markedet også en væsentlig årsag til udviklingen.

I sammenhæng med opgave 1.1 kan der konkluderes, at virksomheden har effektiviseret deres produktion via. bl.a. produktudvikling og optimeret deres processer.

Derudover har virksomheden tilegnet sig en stærkere position på markedet, hvilket har resulteret i denne forbedret nettoomsætning.

Overordnet vurderes der, at stigningen i nettoomsætningen har haft en positiv indvirkning på indtjeningsevnen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu