Stryhns AS | Virksomhedsøkonomi | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Stryhns A/S har de seneste år skabt rigtig solide resultater. Både fremgang på nøgletal, og øget omsætning og bruttoresultat i 2017, som skyldes de forskellige forhold som Stryhns A/S har gennemført.

Stryhns A/S opkøbte i 2017 K.Salat. Dette blev besluttet, for at man fortsat kunne bevare en stærk position på et konkurrencepræget marked.

Samtidig med den horisontale integration gennem et opkøb, så har vækststrategien gjort at antallet af medarbejdere er steget, som derfor har forøget produktionsmulighederne og arbejdskraften.

Dette er også med til at øge personaleomkostningerne. Stryhns opkøb af K-salat har påvirket dem positivt, da de har formået at skabe en bedre top- og bundlinje.

Udover opkøbet af K-salat, så har Stryhns også købt andre små virksomheder, hvilket også har påvirket dem positivt, da de nu kan udbyde flere forskellige brands.

Stryhns har efter købet fået en masse forskellige produktionsfabrikker, hvilket er med til at deres anlægsaktiver er steget.

Stryhns A/S har også at differentiere sig på deres CSR. De arbejder på højtryk på at reducere deres miljø- og klimapåvirkning.

De har grundet dette, opsat et mål om at optimere deres produktionskvalitet og en forsvarlig drift førelse i forhold til miljø- og klimapolitik. De har grundet dette, investeret i et nyt rensningsanlæg, som har været rigtigt dyrt.

---

Når man kigger på indtjeningsevnen, kan man se, at Stryhns A/S har været rigtig gode de seneste par år, grundet at alle indekstallene har oplevet en stigning grundet forskellige forhold, som f.eks opkøbet af k-salat.

Omsætningen er også steget 48% grundet opkøbet af K-salat, som var med til at gøre deres positionering på markedet bedre. Dog kan det også skyldes, at Stryhns har fokuseret meget på CSR.

Et andet indekstal der er steget, er omkostninger til råvare og hjælpematerialer. Dog er dette ikke positivt for virksomheden.

Indekstallet har fået en stigning på 66%, hvilket er højere end omsætningen procentvis. Stryhns har på baggrund af dette, også oplevet et mindre overskud i 2018.

Personaleomkostningerne er også steget med 49%, hvilket - hvis man kigger økonomisk på det - er negativt. Stryhns har dog grundet købet af K-salat, blevet nødt til at ansætte personale.

Personaleomkostningerne er steget samtidig med omsætningen, da øget efterspørgsel kræver mandskab, hvis ikke man allerede har midlerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu