Stryhns AS | Opgaver

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

Opgave 2 - Forretningsplan og likviditetsbudget

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3 - Omkostninger og indtjening

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Opgave 4 - Rapportering

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Nettoomsætningen er steget med 48% fra år 16 til år 18. Dette er blandt andet grundet købet af K-Salat, som Stryhns overtog pr. 1. december 2017

som har været stærkt medvirkende til den kraftigt øgede omsætning i 2018. Jeg kan se på indekstallene at de, i forhold til indtjeningen, er steget i takt med at nettoomsætningen også er steget i løbet af perioden.

Opkøbene har skabt ekstra mange nye arbejdspladser, som blandt andet har påvirket personaleomkostningerne

som er steget med 49% fra år 16 til år 18. Nettoomsætningen er også blevet påvirket positivt grundet det ekstra arbejdskraft

dog er personaleomkostningerne stadig steget 1 % mere end omsætningen, hvilket ikke er så positivt for virksomheden. I dag har Stryhns A/S 360 medarbejder.

Omkostninger til råvare og hjælpematerialer er også steget dog med hele 66 % fra år 16 til år 18, idet flere opkøb kræver ekstra råvarer til produktionen af et større sortiment.

Af- og nedskrivningerne er blevet påvirket enormt meget hele 105%. Årsagen til stigningen kan være grundet de mange opkøb

som blandt andet har medført til at Stryhns A/S har udvidet både for at effektivisere deres forretning i forhold til produktudvikling samt de mange nye arbejdspladser, som højst sandsynligt har kravet nyt inventar.

Investeringen i nyt rensningsanlæg på Stryhns A/S fabrik i Graasten har også været med til at indekset for af- og nedskrivningerne er steget gevaldigt

samt deres investeringer i at ændre køleprincipper og køleløsninger på deres fabrik i Roskilde. De er gennem en længere periode blevet ejere af flere ting, som har gjort deres mulighed for større investering muligt.

Anlægsaktiverne er fra år 16 til år 18 steget med hele 89%, hvilket er sket, da Stryhns A/S har investeret og opkøbt fire virksomheder gennem de seneste 5 år

så vil de som nu ejer af større virksomheder få flere anlægsaktiver. Anlægsaktiverne over alt det

som en Stryhns A/S ejer, eller som den har kontrol over. Anlægsaktiver omfatter materielle, finansielle og immaterielle anlægsaktiver.

Tilgodehavender fra salg overordnet steget med 65%, hvilket skyldes de beløb, som virksomheden har til gode fra for eksempel deres kunder, leverandører osv.

Derimod er tilgodehavender hos dattervirksomheder lig 0 i år 2018, hvilket betyder at Stryhns A/S ikke har noget til gode fra deres dattervirksomheder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu