Stryhns AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Nettoomsætningen var i 2016 på 623.096kr. og steg til 924.504 kr. i 2018. Det svarer til en stigning fra indeks 100 til indeks 148, hvilket også kan beskrives som en stigning på ca. 48 %.

Denne stigning skyldes blandt andet en række tiltag, såsom deres opkøb af K-salat og at de blev opkøbt af Agra og fusioneret med Graasten salater.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er i perioden steget fra indeks 100 i 2016 og 166 i 2018, hvilket svarer til en stigning på ca. 66%, hvilket er en negativ udvikling, da dette er en større stigning end stigningen i omsætningen.

Det har haft en negativ udvikling for overskudsgraden, hvis man sammenligner med stigningen i omsætningen, da omsætningen stiger procentvis mindre end omkostningerne.

Denne procentvise mindre stigning i omsætningen skyldes, at der er få udbydere på marked og man derfor kan hæve priserne på råvarer og virksomheden derudover har optimeret produktionsforholdene ved at anskaffe hjælpematerialer i form af eksempelvis ved anskaffelse af rensningsanlæg.

I analyseperioden er andre eksterne omkostninger steget fra indeks 100 til 119, hvilket svarer til en stigning på 19%.

Hvis man sammenligner denne udvikling med udviklingen i omsætningen, så har forholdet mellem disse påvirket OG positivt, da omkostninger er steget procentvis mindre end omsætningen. Det kan skyldes opkøbene af andre virksomheder.

Personaleomkostninger er også steget i analyseperioden. I 2016 var personaleomkostninger på indeks 100 og steg til indeks 149 i 2018, hvilket svarer til en stigning på ca. 49 %.

I forhold til omsætningen, har denne stigning påvirket overskudsgraden positivt, da omkostningerne stiger procentvis mindre end omsætningen. Denne stigning i personaleomkostningerne kan skyldes, at Stryhns har opkøbt K-Salat.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu