Stryhns A/S, Proffswim, Metcon A/S.. | VØ Opgave

Opgaven kommer ind på Stryhns A/S, Proffswim, Metcon A/S og Pure Organic ApS.

Opgavebeskrivelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

Stryhns styrkede i 2018 sine positioner i markedet, og med en nettoomsætning på 925 mio. betød en fremgang på 230 mio. i forhold til 2017.

Dette skyldes bl.a. deres stærke fokus på produktudvikling samt et team med meget dedikerede medarbejdere.

Derudover var opkøbet af K-Salat er stor hjælper i forhold til at styrke virksomhedens position indenfor pålægssalater, saucer, remoulade og dressing, hvilket er nogle af de markeder som er i vækst. Opkøbet har vist en positiv effekt på omsætningen og bruttoresultatet.


---

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

Overordnet for vækstrategier kan de samles i 3 overemner, hvilket er intensivering, integration og diversifikation.

Stryhns benytter sig af intensivering i form af produktudvikling og markedspenetrering, hvilket er organisk vækst. Derudover bruger de også Integration, hvilket er opkøb af virksomheder som de bl.a. gjorde med K-Salat, dette er uorganisk vækst.

---

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

At de gør det løbende, er en fordel, altså det foregår som et langsigtet projekt der kan give fordel at opdele i intervaller.

En omstilling med øjebliklig virkning kan give kæmpe omkostninger eftersom virksomheden ville være nødsaget til at omlægge virksomhedsstrukturen fuldstændig. Her giver en løbende reduktion bedre kontrol over omkostningerne ved omstillingen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu