SRO | Unges identitetsdannelse

Opgavebeskrivelse
Hvordan påvirker præstationskulturen unge i uddannelsessystemet?

Der ønskes en kort redegørelse for unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse ønskes en retorisk analyse af udvalgte artikler med emnet karakterræs i uddannelsessystemet.
Vurder i forlængelse af argumentationsanalysen og under inddragelse af samfundsfaglig empiri om præstationskulturens er et problem for alle unge.

Indledning
Præstationskulturen er blevet fast begreb at snakke om, når man snakker om unges identitetsdannelse.

Det er et meget diskuteret og relevant emne, da specielt generation Z er et kæmpe offer for præstationskulturen.

Jeg selv som individ er en del af generation Z, og jeg kan uden tvivl mærke præstationskulturen og det perfekte liv presser på, men hvordan er andres oplevelser med præstationskulturen? Denne opgave vil belyse hvor mange unge der får et øget stressniveau og hvad konsekvensen der af vil være.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
1.1 Begrundelse for emnevalg (S.4)
1.2 Fremgangsmåder og metoder (S.4)
2. Unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund (S.4)
3. Karakterræs i uddannelsessystemet
3.1 Kort om artiklen (S.5)
3.2 Analyse af ”You are not alone: student stories of
mental health ” (S.5)
4. Præstationskulturen set fra de unges side
4.1 præstationskulturen for unge (S.7)
4.2 præstationskulturen for unge - opgjort i tal (S.8)
4. Konklusion (S.9)

Uddrag
Udfra den retoriske analyse og vurderingen i forlængelse af samfundsfaglig empiri er det altså til konklusion at præstationskulturen er et problem, men ikke for alle unge.

Unges identitets- dannelse i den senmoderne samfund er blevet mere individualiseret og de unge individer står mere på egne ben. Det unge individ står selv for valg af uddannelse, at klare sig godt i skolen, og videregående uddannelse.

Den unges fremtid bliver meget hurtigt langt ned på skuldrene af det unge individ, og det presser mange unge.

De får for meget at leve op til, og det medfører stress, depression og i værste tilfælde selvmordstanker.

Alt dette sker grundet den kæmpe præstationskultur der er kommet til stede i det senmoderne samfund, hvor især pigerne har nemt ved at bukke under.

Dog er der ifølge en spørgeundersøgelse fundet ud af at der ikke er så mange unge som føler sig stresset, som det tit høres at der er. Begrebet ”hyperbel” er nem- lig et brugt begreb når man snakker om hvor mange unge der lide under præstationskulturen og føler stress, overdrivelse fremmer forståelsen.

Så selvom man hører det er alle danske unge i det senmoderne samfund der lider af stress og bukker under for præstationsangsten, så er det faktisk ifølge undersøgelse kun 1/3 af Danmarks unge befolkning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu