Sportsstjerner og børns trivsel | SOP | 10 i karakter

Indledning
De fleste danskere har i et eller andet omfang oplevet følelsen af at blive mobbet. Hvad årsagen til, at man har oplevet følelsen af at blive mobbet, kan varieres og kan være alt fra, hvad man hedder, og over til, hvilket køn man har.

Der vil i opgaven undersøges forskellige initiativer, der bliver taget i kampen for at forebygge mobningen. Der vil ydermere blive undersøgt, hvilken effekt det kan have

når håndboldsstjernen Mikkel Hansen står i spidsen med hans organisation MH24 i kampen mod den udbredte mobning.

Der vil i opgaven blive analyseret på forskellige videoer, der har fokus på Mikkels Hansens arbejde for at øge trivslen hos børn og unge.

Der vil analyseres ud fra en udvidet kommunikationsmodel og ses efter, hvordan de forskellige videoers kommunikative virkemidler er med til at fremme budskabet.

Til sidst i opgaven, vil der blive vurderet, hvilken betydning det har for projektet, at der bliver samarbejdet med kongelige (Maryfonden) og diverse kommercielle virksomheder, som Hummel og Call me.

Indholdsfortegnelse
Opgaveformulering 1
Resume 1
Indledning. 2
Metodeovervejelser. 3
Mikkel Hansen. 4
Drilleri, konflikt eller mobning? 4
MH24. 6
Formålet med MH24. 6
Maryfonden. 7
Hummel. 7
Antibulli. 8
Analyse af videoer. 9
Vurdering af arbejdet med samarbejdspartnere. 14
Større målgruppe. 14
Fra lokalt til nationalt. 15
Diskuter, hvorfor de kommercielle virksomheder indgår i samarbejdet. 16
Internt hårdt markedet. 17
Litteraturliste: 19

Uddrag
Mobning.
De fleste forbinder mobning med, at man bliver mobbet, fordi at den enkelte person f. eks adskiller sig fra de andre i form af sit udseende

sit navn eller har en anden slags personlighed, end de fleste har og hermed bliver stigmatiseret i forhold til resten af fællesskabet.

Med tiden er vi blevet klogere på de mekanismer, som er i spil, når der bliver mobbet. Mobning sker i fællesskaber, hvor man ikke har lov til at være anderledes. Ifølge antibulli.

kan man ved at have et fællesskab, der er godt og i form af respekt og tolerance for hinanden ligegyldigt, hvordan man ser ud, hvad man hedder og hvordan man er som person.

Overordnet set, kan man ved at have et godt fællesskab være modstandsdygtig over for mobning.

Drilleri.
Drilleri er typisk, når der er tale om enkeltstående eller i meget begrænset omfang tilfælde, der stopper efter få gange.

Ofte kan drilleri være med til at gøre et barn glad, da man gør det i god tro. Drilleri for alvor, kan gøre den enkelte trist, hvis det bliver for meget.

Det er naturligvis svært at sige, hvor grænsen ligger henne i forhold til, hvornår det bliver alvor og er alt afhængigt af den enkelte kontekst.

Konflikter.
Konflikter er noget, som man ikke kan komme udenom, hvad angår børn eller voksne for den sags skyld.

Hvad angår børn og unge, er det en naturlig del af udviklingen, som foregår. Typisk ender parterne i en konflikt, hvis der er uenighed over en sag eller en ting.

Desværre er problemet med konflikter, at der typisk er følelser involveret, som i værste tilfælde kan resultere i, at den enkelte part bliver meget sørgelig. antibulli nævner

"at Det afgørende er, at alle involverede kommer ud med værdigheden i behold. På den måde kan børn udvikle sig positivt af konflikter."

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu