Karakterniveau og trivsel | Markedsanalyse

Indledning
Vores formål med markedsanalysen er at identificerer om karakterniveauet har indflydelse på elevernes generelle motivation til læring, og om karakterniveauet har indflydelse på det sociale liv samt trivsel i skolen.

Markedsanalysen omhandler karakterer og trivsel, da gruppens underen indebærer, hvorvidt elever på en ungdomsuddannelse bliver påvirket af karakterniveauet.

På baggrund af vores underen opstilles en problemformuleringen, som omhandler elevernes generelle oplevelse af karakterniveauets påvirkning.

Heraf opstilles en hypotese, som bliver af- eller bekræftes på baggrund af markedsanalysen og den matematiske del samt data fra primære datakilder.

Den matematiske del indebærer en Chi-i-anden test. Der er anvendt kvantitativ og kvalitativ metode ved markedsanalysen i form af spørgeskema og supplerende interviews heraf.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
- Hypotese 3
- Problemformulering 3
- Metode 4
- Dataindsamling 4
Analyse af data 5
- Spørgeskema 5
- Interviews 5
- Udformning af interviews 5
- Respondentudvælgelse 6
Den matematiske del 6
Konklusion 10
Bilag 1

Uddrag
Dataindsamling
Markedsanalysen indeholder primært bløde data i form af respondenternes holdning, meninger og personlig opfattelse af emnet.

Formålet med bløde data er at få besvarelser på forskellige respondenters mening i den respektive aldersgruppe. Respondentgruppen er elever på Vejen Business College som tager en højere handelseksamen.

Ved spørgeskemaundersøgelsen anvendes den kvantitative metode, som indhenter data, der kan måles og kvantificeres med tal.

Det indsamlede kvantitative data har til formål at indhente data om respondenterne gennem besvarelse af en række spørgsmål, der administreres gennem spørgeskemaet.

Derfor inddrages fire kvalitative dybdeinterviews, som fungerer som supplement til spørgeskemaet. Den kvalitative metode er induktiv, konstruktivistisk og fortolkende, som har en stærk intern validitet, hvilket er derfor de dybdeinterviews fungerer som supplement.

Udformningen af spørgsmålene til henholdsvis dybdeinterviews og spørgeskemaet forekommer grundet analysebehovet.

Analyse af data
Spørgeskema

Udformning af spørgsmål:
Vores spørgeskema består af 10 lukkede spørgsmål, hvor der kan bevares ja eller nej, og i flere af svarene en tredje svarmulighed som er tilrettelagt på baggrund af spørgsmålet.

Spørgeskemaet er udarbejdet i Google Analyse. Vi startede spørgeskemaet med at stille informerende spørgsmål om personen, for at kunne observere hvilken form for respondenter der er med at gøre, disse spørgsmål gik henholdsvis ud på køn, alder og klassetrin.

Dernæst fremtræder de mere personlige spørgsmål, som går i dybden med respondentens meninger om holdninger om emnet, som i dette tilfælde er karaktergennemsnit.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu