Spørgsmål 1-7 | Noter Pyskologi

Indholdsfortegnelse
1. Læs nedenstående links "Hvad er identitet", "Erik H. Erikson", "Sociale arenaer, roller og identitet" og "Eksistentiel og humanistisk psykologi".

2. Forestil dig, at du skulle give andre en beskrivelse af hvem du er. Hvilke områder ville du komme ind på? Hvilke ting ville du fokusere på? Eller anderledes spurgt: Hvilke faktorer indgår typisk i vores bestemmelse af os selv?

3. Hvorfor er især ungdomsperioden ifølge Erikson kendetegnet ved identitetsforvirring? Hvilke faktorer tror du bidrager til det?

4. Forklar kort Gergens syn på identitet. Kom bl.a. ind på arenaer og det multiple selv.

5. Beskriv Giddens syn på identitet. Kom bl.a. ind på arenaer, refleksive selv, ontologisk sikkerhed.

6. Har du en fornemmelse af identitet som noget fast eller som noget, der forandrer sig?

7. Hvordan kan man ud fra eksistentielle psykologi forklare, hvorfor nogle unge har det svært i det senmoderne samfund?

Uddrag
Den tidlige ungdomsperiode er for alvor det tidspunkt, hvor man begynder frigørelsen fra forældrene, opnår kognitive kapaciteter til at reflektere over sig selv og stiller grundlæggende spørgsmål til, hvem man selv er.

Erik H. Erikson, der især har interesseret sig for unges identitetsdannelse. Det er noget, der udvikler sig livet igennem, og som vi aldrig bliver færdige med. For det andet er identitet en proces, der forener individet med det sociale.

---

Tingene forandre sig hele tiden der skal følges med i den senmoderne samfund tingene ændre sig md udvikling der er ikke behov længere for at overtage faderens rolle i familie

sammen med at opdragelsen også i høj grad sker i daginstitutionerne. Dobbeltsocialisering mellem familie og samfundet.

De unge er i konkurrence mellem, unge i dag bliver mere end nogensinde presset til at gå målrettet efter uddannelse og arbejde.

Indefra er de i stigende grad presset af forestillingen, om at selvrealisering er lig med at lykkes i uddannelsessystemet. Udefra er de presset af elevplaner

uddannelsesplaner, mentorordninger, karakterkrav og PISA-undersøgelser, der skal sørge for, at alle komme så hurtigt som muligt gennem uddannelsen uden at "falde fra" og med så mange færdigheder som muligt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu