Spektralanalyse | Opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Introduktion og formål
Apparatur
Delforsøg 1
- Her benyttes:
Delforsøg 2
Delforsøg 3
- Her benyttes:
Fremgangsmåde for delforsøg 1+2
Fremgangsmåde for delforsøg 3
Delforsøg 1
Delforsøg-konklusion
Delforsøg 2
Delforsøg-konklusion
Delopgave 3
Vurdering af eksperimentet samt evt. fejlkilder
Delforsøg-konklusion
Samlet konklusion

Uddrag
Introduktion og formål
I mit eksperiment, vil jeg måle på atomare spektre

hvor jeg her bestemmer deres bølgelængder Λ for de spektrallinjer, der fremkommer. Det er her vigtigt at nævne

at jeg ikke udfører mit eget eksperiment, men at jeg udelukkende forholder mig til et eksperiment, som en fysiklærer allerede har udført. Jeg vil her behandle hans data, og diskutere disse.

Apparatur
Jeg inddeler mit eksperiment i tre delforsøg.

Nedenstående fremgår en redegørelse for apparatur i hvert delforsøg:
Delforsøg 1
Her benyttes:
• En kviksølvlampe (en spektrallampe, der indeholderkviksølvgas)
• Et optisk gitter med 600ridser pr. mm
• En optisk bænk med en spalte, to linser, og det optiske gitter er placeret ved den yderstelinse
• Et målebånd til at måle afstanden fra kviksølvlampen, og over til skærmen, som kviksølvlampen lyser på.

Dernæst måles afstanden fra 0. og 1. ordenspletterne på følgende måde, som jeg vil beskrive nærmere i afsnittet om selveeksperimentet

På nedenstående illustration, ses en model af opstillingen For enden af kviksølvlampen, forefindes en spalte, som lyset passerer igennem. Linserne er nøje indstillet til, at lyset skal fremgå så skrapt som muligt på den sorte skærm.

---

Fremgangsmåde for delforsøg 1+2
I min databehandling i delforsøg 1 og 2, vil jeg som det første undersøge afbøjningsvinklen 1. Dette gør jeg ud fra de data

jeg har fået om, at længden fra laseren til tavlen, og afstanden fra 0. ordens-stregen og frem til alle 1. ordensstreger 1.

Derefter vil jeg benytte de data, jeg har fået om afstanden fra 0-ordens prikken og frem til alle 1. ordensstreger 1. Der kan være divergens i disse afstande

så derfor vil jeg udregne gennemsnittet af alle de 1. ordensstreger, der måtte fremkomme for at få en mest muligt præcis måling.

---

Fremgangsmåde for delforsøg 3
I delforsøg 3, behandler jeg data fra en fysiklærer

der har foretaget målinger på en hydrogenlampe, der er tilsat et digitalt spektrometer, og som er tilsat Logger Pro.

I Logger Pro måles lampens spektrallinjer, som jeg vil sammenligne med farvernes tabelværdier i hydrogenspektret fra fysikbogen Orbit B. Jeg vil dog kun måle på spektrallinjerne i Balmerserien, som er det synlige lys.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu