#SlipNuSprogetFri | Analyse | Politiken

Indledning
Sproget er konstant i udvikling. Det betyder, at sproget, som vi kender det i dag, ikke vil være det samme i morgen.

Denne konstante udvikling hænger sammen med en række faktorer. Disse faktorer indbefatter blandt andet etnolekter, indflydelse fra udenlandske sprog, tidens tendenser i samfundet og fremskridt inden for teknologi (hovedsageligt internettet).

Et klassisk eksempel på skel i sproget kunne være forskellen på det sprog unge benytter sig af og sproget i deres bedsteforældres generation. Nogle har den tilgang, at nye akronymer

udtryk og vendinger kan udvikle og ændre sproget i en positiv retning, hvorimod andre, som muligvis har en mere konservativ tilgang til udviklingen kan mene, at vi skal forsøge at være så loyale mod vores nuværende sprog som muligt.

Uddrag
Rigtig godt at få denne pointe frem tidligt i karakteristikken Et eksempel på dette kunne være dette citat fra artiklen:

”Det er ikke, fordi jeg ikke forstår sprogrevsernes frustration over folkets ’lemfældige’ omgang med sproget, men de kæmper en uvindelig kamp.”

Et andet eksempel på Brask der kommer andre argumenter i forkøbet, er når han stiller spørgsmålet: “Men hvilket dansk skal man så undervise i, hvis vi lader darwinismen herske?”

Dette følger han op på ved at tilkendegive, at han synes, at man skal undervise i sproget, som det er nu og her, og på en måde der ikke forhindrer kommunikation.

Man skal altså ikke tænke for meget over de fremtidige konsekvenser, som det indledende spørgsmål indikerer.

Fin brug af Toulmin + identifikation af etosappel Udover den etos som Morten Brask skaber i den indledende fase af artiklen, er logos også en fremtrædende appelform.

En argumentation afhænger selvfølgelig ofte af logos, men nogle gange kan en appelform som patos være en overskyggende faktor. Men hvor ser du så logos??

Dette er ikke tilfældet her. I denne artikel udtrykkes patos igennem skribentens brug af billedsprog. Et eksempel på dette i artiklen kunne være når Brask benytter havet som metafor:

”Sproget er som havet: Det ligger der, stort og duvende, og stavefejl, amerikanske ord, internetakronymer…” og ”…opdelte substantiver er blot krusninger på overfladen.”

Noget der er meget karakteristisk for sproget i artiklen, er, at der bliver brugt mange finurlige og/eller ”uformelle” ord, såsom ”degeration”, der er en fejlstavning af ordet ”degeneration”.

Han bruger også ordet ”uvindelig”, som heller ikke opfattes korrekt. I hvert fald ikke i formelle sammenhænge. Ordet ”sgu”, som samtidig bruges som styrkemarkør vidner om en uformel stemning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu