Indholdsfortegnelse
Afleveringsopgave 2 – 3. år Indgående logistik
Opgave 1

1.1 (10 %)
Udarbejd en ABC-analyse for halskæderne i Shine A/S’ sortiment på grundlag af vareforbruget. I bilag 4 findes de nødvendige informationer

1.2 (5 %)
Vurder, om 80/20-reglen er opfyldt for Shine A/S’ sortiment af halskæder.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan Shine A/S kan anvende ABC-analysens resultater i sin indkøbsstyring.

Opgave 2
2.1 (5 %) Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for XC. De nødvendige informationer fremgår af bilag 7.

Hvor vi runder op til 13, det vil sige at det er det antal gange, man skal købe et parti hjem af 776,5 stk. varer årligt.

2.2 (5 %) Forklar, hvordan den optimale indkøbsstørrelse vil blive påvirket, hvis DanPlast A/S vælger at indkøbe XC hos den kinesiske producent, hvor kostprisen pr. ton er lavere.

2.3 (5 %) Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis DanPlast A/S vælger at indkøbe XC hos den kinesiske producent.

Opgave 3
3.1 (5 %) Beregn den optimale indkøbsstørrelse for sengen SLEEP. De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %) Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %) Diskuter, hvordan logistikomkostningerne vil blive påvirket, hvis der etableres et sikkerhedslager for sengen SLEEP.

Opgave 4

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave 1
Indkøbsstyring: Shine A/S er en smykkebutik, som køber smykker fra forskellige producenter i Danmark og udlandet.

Virksomheden har på det seneste oplevet utilfredse kunder, fordi Shine A/S ikke altid havde de smykker i butikken, som kunderne ønskede.

Indkøbschefen har været på kursus, hvor han lærte om ABC-analyser. Han overvejer derfor at udarbejde en ABC-analyse til at forbedre indkøbsstyringen i Shine A/S.

Shine A/S forhandler bl.a. 20 forskellige halskæder. I bilag 4 har økonomichefen udarbejdet en oversigt over forbrug og kostpris for disse halskæder.

1.1 (10 %)
Udarbejd en ABC-analyse for halskæderne i Shine A/S’ sortiment på grundlag af vareforbruget. I bilag 4 findes de nødvendige informationer.

Vi bruger en skabelon hvor vi rang ordner varenumrene efter det akkumulerede vareforbrug fra mindst til størst så det vil blive lettere for os at sortere den efter A-B-C varer.

- Akkumuleret vareforbrug er det vil sige vare 1 + vare 2 også vare 2 plus vare 3 osv.

- Vare andel akkumuleret skal bare give 100 og eftersom der er 20 varenumre, giver det 5 procent til hvert varenummer.

- Akkumuleret vareforbrug i procent er akkumuleret vareforbrug i kroner divideret med det samlede akkumulerede vareforbrug som er 24.051.550 kroner.

Overblikket over hvilke varegrupper der høre til hvor i ABC - Analysen:
Procent af varenumrene % Procent af vareforbruget %

A - Varer 20 % 79 %
B - Varer 30 % 10 %
C - Varer 50 % 11 %
I alt 100 % 100 %

1.2 (5 %)
Vurder, om 80/20-reglen er opfyldt for Shine A/S’ sortiment af halskæder.

Vi kan se at det er meget tæt på at 80/20 reglen bliver opfyldt som med 80/20-reglen i baghovedet, kan virksomheden udnytte sin tid bedre.

Det vil sige hvis de finder ud af hvad der er deres A vare som er det der har den største økonomiske betydning for virksomheden, vil de kunne koncentrere sig om dem og derfor minimere omkostningerne.

Hvis man tager det helt reelt er 80/20 reglen desværre ikke opfyldt, men det vil ikke have den store påvirkning på virksomheden.