Sammenligning og vurdering | Analyse

Indledning
De to reklamer, der udgør grundlaget for denne opgave, er henholdsvis en reklamefilm for 3F og Krifa. Disse to afsendere er danske fagforeninger.

Krifa er en fagforening for danske lønmodtagere og tæller 192000 medlemmer pr. d.d. 3F, der står for Fagligt Fælles Forbund, er en fagforening for primært ufaglærte og erhvervsuddannede personer, og tæller ca. 260000 medlemmer .

Krifas reklame hedder ”Arbejdslyst påvirker hele dit liv – genkender du det?” og blev produceret og vist i november 2020. 3F’s reklamefilm bærer titlen Og det er Daaanmark, og blev produceret og vist i januar 2019.

Begge tekster er hentet fra YouTube og er henholdsvis 30 sekunder lang og 1 min. Og 30 sekunder lang.

Uddrag
Ved 00:08 zoomes der tættere ind på manden, og han optræder nu et halvtotalt perspektiv, med tydeligt fokus på ham.

Ved siden af ham sidder en kvinde, der snakker ivrigt og lystigt, og kontrasten mellem disse to, medvirker til at forstærke budskabet om, at mandens manglende arbejdsglæde påvirker hans liv.

Der skiftes herefter til et nærbillede af manden bagfra, og man ser at han stirrer ligeud og igen står i kontrast til resten af det levende og snakkende bord.

Ved 00:13, skiftes der perspektiv til en kvinde, der sidder lidt længere nede af bordet . Denne kvinde kigger på manden og slår herefter blikket ned, og ser også nedtrykt ud.

Det kan med rimelighed antages, at hun er mandens kone, og at hun således også påvirkes, følelsesmæssigt, af mandens manglende livsglæde.

Hendes blik fortæller næsten til publikum, at hun ved det også godt, og der skiftes herefter perspektiv tilbage til manden (00:18).

Manden er desuden fremstillet i et lysere perspektiv end resten af bordet, som henstår i mørkere nuancer. Dette er for at fremhæve, at det er ham, som der fokuseres på.

Han løfter nu blikket, og ser ud over den lille forsamling, men blikket er fjernt og han ser fortsat trist ud – næsten som om, at han føler, at han er den eneste ved bordet med et dårligt arbejde.

På dette tidspunkt lyder der et citat fra en speaker, der repræsenterer afsenderen; ”Tal med os, når du vil have det godt på jobbet” (00:19).

Igen understreges budskabet om, at manden ikke har det godt på jobbet, men nu understreges det også, at Krifa kan altså være løsningen for manden. Hvis han taler med dem, får han arbejdsglæde og arbejdslyst.

Det understreges endvidere ved 00:24, hvor skærmen skifter til en lilla farve med ordene ”Krifa – God arbejdslyst”.

Afslutningsvis præsenterer afsenderen et tilbud for modtageren, hvor man får at vide, at man får 2 måneders gratis medlemskab, hvis man melder sig ind nu/i dag .

Reklamen kan sættes ind i AIDA modellen, som er en model, der bruges til at se på, hvordan reklamen får serveret sit budskab til modtageren.

A’et er attention, og denne ”opmærksomhed” vækkes i starten af reklamen, da vi hører starten på det fiktive telefonopkald, samtidig med teksten ”Baseret på virkelige samtaler”.

Modtagerens nysgerrighed vækkes her, og man bliver ivrig efter at høre samtalen til ende. I’et er ”interest”, og interessen vækkes ved, at man hører samtalen mellem de to, samtidig med at der fokuseres på manden.

Man bliver interesseret i at høre hans historie, og ikke mindst finde ud af, hvordan han kan hjælpes. D’et er ”desire”, og det er lysten efter produktet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu