Rockwool International AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
a.
-Virksomheder nævner fx følgende om deres CSR-rapportering:

b.
- Nogle af de gode råd case virksomhederne giver, er:

c.
- Casevirksomhederne har brugt en række forskellige principper for deres rapportering:

Uddrag
• Sammenkoblingmellemforretningsmodelogbæredygtighederdetbærende
fundament i Rockwool International A/S’ kerneforretning og værdikæde.

• CSR-indsatsen er forankret i Rockwools International A/S’ GroupSustainability
og efterlever UN Global Compacts 10 principper.

• Rockwool International A/S har valgt at fokusere på hele værdikæden for at identificere virksomhedens væsentligste risici for negativ påvirkning samt interessante muligheder for at maksimere positivepåvirkninger.

• Cirkulær økonomi er en god måde for Rockwool International A/S at forklare de positivesamfundsmæssigeaspekter,dererforbundetmeddetfundamentaleivores forretningsmodel.

• Novo Nordisk A/S’ politikker for samfundsansvar dækker UN Global Compacts 10 principper forsamfundsansvar.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu