ROCKWOOL | Virksomhedsøkonomi analyse

Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør for, hvilken vækst- og konkurrencestrategi ROCKWOOL fremover vil anvende.

1.2
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for

1.3
Vurder, hvorledes ROCKWOOL koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.4
Udarbejd en PESTEL-analyse for ROCKWOOL koncernen.

1.5
Vurder ROCKWOOL koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1
Beregn den optimale salgspris for KL-2.

2.2
Beregn, hvor meget afsætningen af MEGA mindst skal stige, før nedsættelse af salgsprisen til kr. 120 er lønsom.

2.3
Forklar, hvordan en eventuel mængderabat vil påvirke den beregnede stigning i afsætningen i spørgsmål 2.2.

3.1
Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.

3.2
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

3.3
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.4
Vurder, hvor stor afsætningen i år 8 mindst skal være, for at investeringen er lønsom.

4.1
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2014. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.2
Opstil balancen pr. 31.12.14. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3
Forklar, hvilke poster i årsregnskabet for 2014 der er blevet påvirket af investeringen i den nye maskine til opskæringsafdelingen.Uddrag
Afkastningsgrad
Afkastningsgraden viser, hvor meget virksomheden opnår af den investerede kapital udtrykt i procent.
Afkastningsgraden har i analyseperioden haft en positiv udvikling i årene 2011 til 2013. Den er steget fra 8,6% til 10,2%, hvilket er svarende til 1,6 %-point, hvilket giver en stigning på 19,1%. sammenligner man med markedsrenten som ligger på 3-4% befinder virksomhedens afkastningsgrad på værende et tilfredsstillende niveau i gennem hele analyseperioden.

Overskudsgrad
Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen der bliver tilbage i indtjening, når virksomhedens driftsomkostninger er dækket.
Virksomhedens overskudsgrad er i analyseperioden har en relativ positiv udvikling i årene 2011 til året 2013, idet at overskudsgraden er steget fra 7,8% til 9,2%, hvilket giver en stigning på i alt 18,2% som svarer til 1,4 %-point. Stigningen i overskudsgraden skyldes bl.a. fordi at afkastningsgraden er positiv, samt har haft en forbedring i EBITA-margin som var på 15,7%, hvilket er en forbedring på 0,4% sammenlignet med sidste år. Årsagen til forbedringen skyldes primært lav inflation og forbedrede resultater i fabriksdriften.

Aktivernes omsætningshastighed
Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor stor en aktivitet, altså omsætning, der er skabt i virksomheden på grundlag af den investerede kapital, aktiverne i gange. Aktivernes omsætningshastighed er steget i analyseperioden fra 1,10 til 1,11 gange i årene 2011 til og med året 2013. dette svarer til en stigning på 1,0%, hvilket giver et procentpoint på 0,0. Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er forbedret i årene, årsagerne skyldes bl.a. at virksomheden er blevet bedre til at tilpasse deres aktiver, altså investeringerne til omsætningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu