DHO: Renæssancen 1400 – 1600 | Nyt menneskesyn

RENÆSSANCEN 1400 – 1600
Nyt menneskesyn i Renæssancen

Indledning
Ordet ”Renæssance” stammer fra det italienske ord, renascimento, som betyder genfødsel. Renæssancen er en historisk epoke som varede fra 1300-tallet og frem til 1500-tallet. Den opstod i en række byer i Norditalien. Renæssancen er betegnelsen for en periode i Europas – og især Italiens historie, som viser overgangen mellem middelalderen og den moderne tid.

Jeg har valgt emnet ”Renæssancen”, da jeg anser renæssancen for at adskille sig fra andre historiske perioder på grund af sit vigtige fokus punkt, dets genopståede menneskesyn fra den græsk-romerske oldtidskultur, som vi i dag også kalder Antikken. Renæssancen er en vigtig tid for vores samtid, da det var i renæssancen man begyndte at give mennesket mere frihed til at gøre det man ville. Mange ting udviklede sig og blev rigtig vigtige for samfundet i dag, for eksempel kom der økonomisk vækst, hvil-ket også var med til oprettelsen af banksystemet.

Jeg har dog valgt at begrænse mit emne, så jeg kun tager udgangspunkt på menneskesynet i renæs-sancen. Jeg mener udviklingen fra middelalderen til renæssancen er en bemærkelsesværdig og tanke-vækkende udvikling af det individuelle menneske. Renæssancen betød forandring i den måde, menne-sker tænkte og handlede på mange steder i Europa. Man forsøgte at gå uden om middelalderens lære, i stedet søgte man tilbage til antikkens Grækenland.

Jeg vil starte min opgave med at redegøre kort, for hvordan renæssancetankerne opstod, hvad renæs-sancens menneskesyn gik ud på og hvilke elementer renæssancen var præget af. Derefter vil jeg analy-sere en tekst af Giovanni Rucellai som hedder ”Den guddommelige nåde”, og som er en kilde der har fokus på nye idéer, som opstod med renæssancen. Dernæst vil jeg undersøge hvordan renæssancens menneskesyn ændrede sig i forhold til middelalderens menneskesyn. Sidst men ikke mindst vil jeg af-runde min opgave med en vurdering af, hvordan renæssancetankerne har haft betydning for vores sam-fund i dag. Jeg vil hermed perspektivere renæssancens tid til vores tid.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
2. Redegørelse af renæssancetankernes opstandelse 4
3. Analyse af kilden med fokus på nye ideer 5
4. Historisk undersøgelse af renæssancens menneskesyn i forhold til middelalderens menneskesyn. 6
4.1 Menneskesyn i middelalderen 6
4.2 Menneskesyn i renæssancen 7
5. Vurdering af renæssancetankernes betydning for vores samtid 8
6. Konklusion 9
7. Litteraturliste 10

Uddrag
Den guddommelige nåde fra året 1464, er skrevet af en rig købmand ved navn Giovanni Rucellai. Han havde på baggrund af handel med tekstiler optjent en formue. I løbet af 1300-tallet begyndte velhaven-de købmænd at nedskrive deres erindringer. Giovanni Rucellai var en taknemmelig, 60-årig mand fra Firenze. Kilden er en beretning af et levn, da forfatteren skriver i en fortællende stil. Afsenderen af kil-den er Giovanni Rucellai.

Giovanni anvender religion til at begrunde sit livs succes og kærlighed. Rucellai er tydeligvis en religiøs mand, som sætter Gud i centrum og føler sig som Guds undersåt. Rucellai takker Gud for en hel del ting, bland andet sin mor, sit fødested, sin familie og sin kone. Rucellai er utrolig glad for det liv, som gud har skænket ham.

Kilden betragtes som førstehåndskilde, da det er skribentens egne meninger der bliver berettet om. Da kilden er subjektiv, kan man ikke udlede at han repræsenterer hele det italienske samfund under renæs-sancens tid eller den almene italiener, men man kan måske sige at han repræsenterer en gruppe menne-sker som både ejede rigdom og besad en religiøs overbevisning.

Kort fortalt så er hele kilden en slags skriftlig taknemmelighed til Gud. Efter en grundig gennemlæsning af kilden, finder man blandt andet svar på de religionsmæssige spørgsmål, for eksempel: om religionen havde en stor rolle for kunstnere, digtere eller forfattere i renæssancens tid, selvom de havde meget fo-kus på mennesket? Ud fra Giovanni Rucellais tekst, kan jeg konkludere, at religion ikke var noget, som renæssancens mennesker bare smed til side. De troede stadig på Gud, men de ønskede ikke at dyrke kristendommen på samme måde, som man gjorde i middelalderen.

Giovanni Rucellai er inspireret af det græsk-romerske menneskesyn, eftersom han siger, ”Først og fremmest takker jeg Ham for mit liv og for at Han har skabt mig som et rationelt og udødeligt væsen, når Han kunne have skabt mig som et udødeligt dyr uden fornuft”. Her fortæller han, at han er født rationel og udødelig. I renæssancens menneskesyn var rationalitet et af hovepunkterne, da humanisterne kon-stant prædikede om at mennesket var skabt med fornuft og den frie vilje, så det var i stand til selv at udforme sit liv. Udødeligheden i Giovannis tekst viser, at Giovanni ligesom alle andre mennesker i re-næssancen rent faktisk troede på Gud og livet efter døden, altså at de ikke gjorde oprør med religionen. Folket gjorde oprør med kirken og ikke selve Gud og kristendommen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu