Religion C begrebsliste | Over 30 sider

Indholdsfortegnelse
Monoteisme:
Polyteisme:
Monolatri :
Millionarister:
Eskatologi:
Myte:
Indefra:
Udefra :
Kosmogoni:
Antropogoni:
Hybris:
Nemesis:
En privilegeret talesituation:
Son ofrer:
Partikularisme:
Overgangs ritual:
Metafysik:
Eskatologi:
Ontologiske:
Kosmologiske:
Deisme:
Teisme:
Erfaring:
Mål og Middel:
Sekularisme:
2) Islam Begreber
- Kalifer (khulafâ):
- Hanif:
- Madhab:
- De 4 skoleretninger (Madhabs):
- Skriftklog:
- Mufti:
- Qiyas:
- Ijm’a:
- Qadi/kali:
Noter til alle religioner:
- Religionfagets metoder
- Synsvinkel:
- Kilder:
- Buddhisme
- Buddhisme versus Hinduisme
- Livet er lidelse (duhka)
- Karma
- Karma og opførsel:
- Samsara
- Nirvana
- Skandhaer
-”Forskrifter” – leveregler i buddhismen.
- Den betingede samopståen
- Film om ”Lille Buddha”:
- Christian Stadil?
- Ole Nydahl:
- Historie
- Monoteisme
- De 5 søjler
Halal og Haram
- Film om valfart (pilgrimsfærd):
- Vesten vs. Den Muslimske Verden:
Skabelsesmyterne
- Lignelsen om den barmhjertelige samaritaner:
- Matthæusevangerliet 21, 1-11 – Indtoget i Jerusalem:
- Markus evangeliet: spørgsmålet om rent og uret:
- Salme O Kristelighed:
- fængselspræst:
- Tekst 1.c af Anne Braad, sognepræst – Kristendom og velfærdsstat:
- Tekst T 42 af Rudolph Arendt – Karma og Kristendom:
- Tekst 45 – Lissi Rasmussen – Islam og Kristendom:
- T 46 – Mickey Gjerris:
- Artikel om syndefaldsmyten af Dorothee Sölle:
5 skarpe om Luther: dokumentar
1. "Kun troen tæller"
2. "Kun biblen tæller":
3. "Det handler om kærlighed"
4. "Paradokset"
Forklar med jeres egne ord de følgende forskellige nutidige kristendomsopfatteelser – Religion og kultur side 161-165
Arbejdsspørgsmål til artiklen ”Mig og Gud og mig”
Mirakler i Midtjylland
Etik
- Etikforløb (6-7 moduler)
- Hvad er etik?
- Problematikker inden for etik
- Forskellige definitioner på etik
- Jacob Birkler:
- Jesper Vind:
- Ole Hartling:
- Indefra med Anders Agger: Etisk råd
- Problemstillinger

Uddrag
Monoteisme:
• Tror på, at der kun findes én gud (Islam).

Polyteisme:
• Tror på flere guder (Hinduisme).

Monolatri :
• Tror på én gud, men anerkender, at der findes andre (Jødedom).

Millionarister:
• Der er to typer. Positiv og negativ
• Fælles er at de mener der på et tidspunkt er 1000 år til jordens undergang.
• De positive mener at de 1000 år er fra jesus bliver genoplivet til undergangen.
• De negative mener at de 1000 år er fra (hvis obama bliver valgt igen) også kaldet… til undergangen.
• 20% af USA’s befolkning er negative millionarister.

Eskatologi:
• En forestilling om de sidste tider à enden er nær.

Myte:
• En tidløs fortælling. Kan ikke bevises. Giver en forklaring på verdens skabelse og dens indretning. Lignelser er også myter.

Indefra:
• At læse en fortælling indefra betyder, at man skal læse den med kildens præmisser.

Udefra :
• Objektiv og kritisk læsning.

Kosmogoni:
• Verdens skabelse

Antropogoni:
• Menneskets skabelse

Hybris:
• At stille sig på lige fod med guderne. Bliver brugt i græsk mytologi

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu